Geen ontmanteling IBG Groningen

Het PvdA plan om het stelsel van studiefinanciering om te bouwen tot een leenstelsel is geen goed idee. Dat zegt ABVAKABO FNV, dat zich zorgen maakt over de toegankelijkheid van het onderwijs. De suggestie dat de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen door het leenstelsel kan worden opgeheven, wordt daarmee ook naar de prullenbak verwezen. Een dergelijke klap voor de stagnerende werkgelegenheid in het Noorden is niet acceptabel.

Het PvdA plan om het stelsel van studiefinanciering om te bouwen tot een leenstelsel is geen goed idee. Dat zegt ABVAKABO FNV, dat zich zorgen maakt over de toegankelijkheid van het onderwijs. De suggestie dat de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen door het leenstelsel kan worden opgeheven, wordt daarmee ook naar de prullenbak verwezen.

ABVAKABO FNV is van mening dat het PvdA-voorstel leidt tot een beperking in de keuze voor een studierichting. Hierdoor kunnen bepaalde faculteiten in hun voortbestaan worden bedreigd, met alle negatieve gevolgen voor de kenniseconomie en werkgelegenheid. De bond is van mening dat het stelsel van studiefinanciering moet blijven zoals het is, en dat de Informatie Beheer Groep (IBG) dus gewoon z'n werk moet blijven doen.

Erik Gerritsen, regiobestuurder van ABVAKABO FNV in Groningen: "Al zou je de studiefinanciering willen ombouwen, dan nog kan en moet de uitvoering in handen blijven van de Informatie Beheer Groep. Daar zit sinds jaar en dag de deskundigheid". De Informatie Beheer Groep heeft recent het beheer over het onderwijsnummer (een soort sofi-nummer voor leerlingen en studenten) gekregen. De IBG doet zijn werk goed, en dat moet zo blijven. "De PvdA zou beter moeten weten", aldus Gerritsen.

Het idee om bij de uitvoering van het leenstelsel de onderwijsinstellingen zelf in te schakelen en de Informatie Beheer Groep op te heffen, is ook niet goed ontvangen. Naast expertise, zouden veel banen verloren gaan. Bij de Informatie Beheer Groep werken ongeveer 1800 mensen, waarvan het merendeel in Groningen.

Het PvdA-plan zou betekenen dat de werkgelegenheid in het noorden van het land opnieuw een grote klap te verwerken krijgt. Na bijvoorbeeld de krimp in het asielbeleid met een verlies van ongeveer 700 arbeidsplaatsen in het noorden, zou de ontmanteling van de Informatie Beheer Groep weer een forse aderlating zijn. Juist bij een nog altijd zwakke economische regio als het noorden moet zo veel mogelijk werkgelegenheid behouden blijven.

In afwachting van de uitkomst van de formatieonderhandelingen van het nieuwe kabinet, zal ABVAKABO FNV in ieder geval de politiek aanspreken op het behoud van deze hoogwaardige banen.

Deel: ' 'Geen ontmanteling IBG Groningen' '
Lees ook