BERNARD VAN LEER FOUNDATION

GEEN OOG VOOR KINDEREN IN ACHTERSTANDSPOSITIES

Inter/View-onderzoek wijst uit:

GEEN OOG VOOR KINDEREN IN ACHTERSTANDSPOSITIES IN EIGEN LAND

Ondanks dat bijna de helft van het Nederlands publiek (42) onderkent dat het probleem van 'kinderen in achterstandsposities' ook in Nederland voorkomt, wordt dit probleem primair toegedicht aan ontwikkelings- en oorlogsgebieden. Slechts 9 noemt spontaan Nederland als gebied waar dit probleem een rol speelt. Men realiseert zich terdege de aanwezigheid en omvang van het probleem in Nederland, doch het krijgt niet de aandacht die het verdient.
Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek onder het Nederlands publiek, dat in opdracht van de Bernard van Leer Foundation is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Inter/View. Opvallend was verder de grote verscheidenheid aan opvattingen ten aanzien van het begrip 'kinderen in achterstandsposities' zelf. Bij kinderen in achterstandsposities wordt vooral gedacht aan kinderen met leerachterstand, kinderen uit arme gezinnen, kinderen uit achterstandsbuurten, kinderen van vluchtelingen en kinderen uit oorlogsgebieden.

Taak overheid
Een zeer grote eensgezindheid is er over de aanpak van het probleem van kinderen in achterstandsposities in Nederland en daarbuiten. Ruim tachtig procent van de ondervraagden is van mening dat in Nederland geen kinderen in achterstandsposities zouden mogen voorkomen, gelet op de rijkdom en welstand in ons land. Het merendeel (70) is dan ook van mening dat het primair op de weg van de overheid ligt om dit probleem aan te pakken.
8 Ziet hier vooral een rol voor de particuliere organisaties en 16 is van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Opvallend is te zien dat het vooral de jongeren (jonger dan 25 jaar) en de mannen zijn die vinden dat de overheid de problemen rond kinderen in achterstandsposities moet oplossen. Het merendeel van de ondervraagden ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de omgeving van het kind. Tweederde van de ondervraagden is van mening dat vooral de directe omgeving van het kind gesteund zou moeten worden. Zo'n 20 ziet meer in het direct steunen van de kinderen.

De Bernard van Leer Foundation is een particuliere stichting die zich ten doel stelt kinderen in achterstandssituaties betere kansen in het leven te geven. Dit doet de stichting vooral door hen in staat te stellen hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. De Bernard van Leer Foundation richt zich op kinderen van 0 tot 7 jaar en viert dit jaar haar 50-jarig jubileum.

Deel: ' Geen oog voor kinderen in achterstandsposities '




Lees ook