Gemeente Wijk bij Duurstede

Geen Wijkse Open Monumentendag
in 2001

Op zaterdag 8 september 2001 organiseert of
ondersteunt het plaatselijke Comité Open Monumentendag géén activiteiten in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Voor sommigen zal dat een teleurstelling zijn. Wij willen daarom graag aan u uitleggen wat de redenen zijn om niet mee te doen. Beperkt aantal monumenten
De belangrijkste reden is dat het anders dan in grote steden met veel monumenten zoals Amsterdam, Utrecht of Amersfoort in kleine plaatsen als Wijk moeilijk is om elk jaar met iets nieuws en interessants te komen. Zeker wanneer ook nog aansluiting wordt gezocht bij het thema dat de landelijke Stichting Open Monumentendag jaarlijks kiest. Zo zijn onze pogingen om dit jaar in het kader van het thema "Huis en haard" enkele bijzondere particuliere woonhuismonumenten open te krijgen jammer genoeg mislukt. Niet elk pand leent zich natuurlijk voor openstelling en eigenaren zijn soms terecht bevreesd voor overlast door te veel bezoek en het gevaar van beschadiging en diefstal.

Wisselende belangstelling
Het comité heeft geconstateerd dat de publieke belangstelling sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het aanbod. Wanneer bijzondere gebouwen te bezichtigen zijn (zoals in 1996 het toen net gerestaureerde en heringerichte Wijkse stadhuis en in 2000 Kasteel Sandenburg in Langbroek) loopt het storm. Wanneer het aanbod minder spectaculair is en veel gebouwen bevat die ook op andere dagen zijn te bezichtigen, zijn de bezoekerscijfers aan de lage kant.

Tijdsbeslag
De organisatie van de Open Monumentendag legt een flink tijdsbeslag, niet alleen op de leden van het comité, maar ook op de vele andere betrokkenen zoals vrijwilligers en monumenteneigenaren. Bij elkaar gaat het al gauw om de inzet van zo'n 80 mensen. Het is de vraag of een dergelijke tijdsinvestering gerechtvaardigd is wanneer relatief weinig bezoekers verwacht kunnen worden. Daarbij speelt ook een rol dat er op die ene dag in het jaar door heel Nederland voor monumentenliefhebbers interessante en met elkaar concurrerende programma's worden aangeboden.

Toekomstig beleid
Overwogen wordt daarom om voortaan niet meer jaarlijks, maar nog maar één keer in de twee jaar mee te doen en dan met een programma dat veel publiek zal trekken. In het najaar zal het comité zich beraden over het toekomstig beleid ten aanzien van de Open Monumentendag. Natuurlijk worden ook alle betrokkenen dan benaderd. Mocht u, als niet direct betrokkene de behoefte voelen om eerder uw opvatting over het een of ander in verband met deze dag kenbaar te maken, dan kunt u zich wenden tot een van de volgende twee leden van het comité: mevrouw M.A van der Eerden-Vonk (0343-595516) of de heer C. van Vliet (0343-595638). Schrijven (Gemeente Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB), faxen (0343-595599) of e-mailen kan ook rvdeerden@wijkbijduurstede.nl. Ook aanmeldingen van monumenteneigenaren die bereid zijn hun pand in de toekomst open te stellen zijn van harte welkom

Activiteiten VVV
Overigens is er op zaterdag 8 september 2001 uiteraard wel het een en ander te beleven voor de monumentenliefhebber in Wijk bij Duurstede. De VVV biedt speciaal voor de lezers van Het Utrechts Nieuwsblad die dag met korting een Kastelenfietsroute langs de Langbroekerwetering en een stadswandeling door Wijk met een bezoek aan de antiek- en porseleincollectie van de Nederlandse Kastelenstichting aan. Bovendien is er een workshop voor kinderen rondom de Wijkse molen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de VVV Wijk bij Duurstede, tel. 0343-575995.

Tenslotte
Wanneer u informatie wenst over de activiteiten elders op Open Monumentendag kunt u zich wenden tot de landelijke Stichting Open Monumentendag, Herengracht 474, 1017 CA in Amsterdam (tel. 020-4222118, fax 020-4222869, e-mail omd@erfgoedhuis.nl U kunt natuurlijk ook wachten op het Open Monumentenmagazine. Vanaf eind augustus ligt dat gratis voor u klaar in het Gemeentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 en bij de VVV op de Markt 24 in Wijk bij Duurstede.

Deel: ' Geen Open Monumentendag Wijk bij Duurstede in 2001 '
Lees ook