Nieuw-Vlaamse Alliantie

Oplossing probleem zwerfauto's nog niet voor morgen (18/06/02)

Telkens er een verlengd weekend is, of tijdens toeristische piekdagen, worden toeristische steden, en vooral de Vlaamse kustgemeenten, geconfronteerd met het fenomeen van de zwerfauto's die overal parkeren. Het gaat hier in hoofdzaak over kampeerauto's.

Op sommige locaties kon men concentraties van meer dan honderd van die zwerfwagens vaststellen, zodat men zich de vraag kan stellen of het hier eigenlijk nog om 'parkeren', dan wel om 'kamperen' gaat.

Sommige provincie- en gemeentebesturen hebben al speciale parkeerplaatsen aangelegd voor deze kampeerauto's. 'Parkeerplaatsen' is in feit een verkeerde woordkeuze, want van zodra ze plaats bieden aan drie kampeerauto's, vallen ze onder het kampeerdecreet en moet men eigenlijk spreken van 'kampeerplaatsen'.

Het probleem is dat geen enkele van deze, door de overheid aangelegde, parkeerplaatsen voldoet aan de kampeerwetgeving inzake ruimtelijke ordening en voorzieningen.

Alhoewel steeds meer campings hebben geïnvesteerd in aangepaste voorzieningen voor kampeerauto's, worden deze nog steeds langs de weg of op allerlei parkings geparkeerd.

Op vraag van N-VA Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones aan minister van Toerisme Landuyt naar een oplossing voor de problematiek van de zwerfwagens antwoordde de minister dat een werkgroep werd opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de beroepssector, de kampeerverenigingen en Toerisme Vlaanderen, die zich zou buigen over het fenomeen.

Na een opschorting van de werkgroep, wegens tijdgebrek door de vele vergunningsdossiers in het najaar van 1999, werd deze terug opgestart met de bedoeling tegen eind 2000 tot een consensusstandpunt te komen.

Wegens uitblijven van een consensus tussen de betrokken actoren is dit tot op heden niet gelukt.

Het ziet ernaar uit dat de toeristische steden en de Vlaamse kustgemeenten voorlopig nog met het fenomeen van de zwerfwagens zullen geconfronteerd blijven.

Volksvertegenwoordiger Jan Loones blijft het dossier opvolgen.

Auteur:
Vlaams Parlement
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
Fax: 058/51.99.54
E-post: jan.loones@vlaamsparlement.be
Url: www.koksijde.be/janloones

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen oplossing probleem zwerfauto's '
Lees ook