Gemeente Stadskanaal

Geen opvang Kosovaren in Musselkanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten niet mee te zullen werken aan de extra opvang van Kosovaren in de IJzeren Klap te Musselkanaal.

De Ella-Groep uit Groningen heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een aanbod daartoe gedaan, op voorwaarde dat de gemeente Stadskanaal hiermee zou instemmen. De Ella-Groep wilde het pand zodanig aanpassen dat het aan het programma van eisen voor de opvang van asielzoekers voldoet. Vervolgens wilde zij het pand voor de periode van 1 jaar gratis ter beschikking stellen aan het COA voor de opvang van Kosovaren.

Het college is van mening dat Musselkanaal niet geschikt is als locatie voor extra opvang van asielzoekers, omdat hier al een AZC gevestigd is.

Het verzoek van de Ella-groep is voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Plaatselijk belang Musselkanaal. Bij hen bestaat de vrees dat na de periode van 1 jaar een extra AZC op die locatie in Musselkanaal zal ontstaan. Het bestuur vindt dit een ongewenste situatie.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Geen opvang Kosovaren in Musselkanaal '
Lees ook