MINVENW

Nummer: 58xx
8 september 1999

Persberichten '99
MINISTER NETELENBOS: GEEN OVEREENSTEMMING OVER INVESTERINGEN IN BEREIKBAARHEID AMSTERDAM

Minister Netelenbos neemt afstand van het artikel vanochtend in de Telegraaf waarin de suggestie wordt gewekt dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over investeringen in de bereikbaarheid van Amsterdam.

Zoals bekend, overlegt de minister met bestuurders uit de regio Amsterdam over een samenhangend pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Onderdeel van dit pakket vormt invoering van rekeningrijden rondom de hoofdstad. Opzet is het rekeningrijden in een later stadium ook elders in de Randstad in te voeren.

Inmiddels ligt er een ambtelijke notitie met een aantal mogelijkheden om de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio te verbeteren. De minister benadrukt echter dat met de bestuurders uit de regio nog geen begin van overeenstemming is bereikt over een samenhangend pakket aan maatregelen.

Ben Wouters, 070 - 351 7119
Simone Braun, 070 - 351 7116


Deel: ' Geen overeenstemming investeringen bereikbaarheid Amsterdam '
Lees ook