MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

26-07-2002
Geen protocol bij overlijden lid Koninklijk Huis

Er bestaat in Nederland geen officiële vorm van nationale rouw. Er is dan ook geen protocol dat voorschrijft hoe te handelen wanneer een lid van het Koninklijk Huis komt te overlijden. De Rijksvoorlichtingsdienst laat dit desgevraagd weten.

De berichtgeving rondom de ziekte van prins Claus is voor veel ondernemers aanleiding bij het secretariaat van MKB-Nederland te vragen hoe te handelen bij een eventuele koninklijke begrafenis. Er is dus geen formeel protocol afgesproken. In een dergelijk geval zal de ministerraad bijeenkomen om de handelwijze te bepalen. De rijksoverheid zal gemeenten slechts beperkt instructies geven, bijvoorbeeld over het vlaggen en het condoleanceregister.

De individuele gemeenten hebben de bevoegdheid vergunningen voor festiviteiten en evenementen in te trekken. Over activiteiten waar die vergunning niet is vereist, heeft de lokale overheid geen formele zeggenschap. MKB-Nederland adviseert ondernemers en hun organisaties bij de gemeente in kwestie te informeren naar het beleid dat zij in zon situatie zullen voeren en zo mogelijk afspraken hierover te maken. Per stad of dorp kunnen er andere regels gelden. De bijzondere periode beslaat het moment van overlijden tot en met de dag van de bijzetting.

Informatie: mw B.J.M. de Wit

Deel: ' Geen protocol bij overlijden lid Koninklijk Huis '
Lees ook