Centrale Raad van Beroep Utrecht

Dat werkgever niet aan zijn loondoorbetalingsverplichting over opzegtermijn heeft voldaan geeft geen recht op ZW
Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 6-06-2002

Op grond van artikel 40 van de Faillissementswet bedraagt de opzegtermijn in casu 7 weken. Appellant heeft de eerste 6 weken van die periode recht op doorbetaling van loon door zijn werkgever, gezien de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Op grond van het te dien tijde geldende artikel 29 van de Ziektewet heeft appellant over deze periode geen recht op uitkering ingevolge die wet. De omstandigheid dat aan die loondoorbetalingsverplichting door de werkgever niet is voldaan doet hieraan niet af. Daardoor ontstaat niet alsnog jegens het bestuursorgaan recht op uitkering ingevolge de ZW over bedoelde periode. Hetgeen gedaagde ten titel van ziekengeld over deze periode heeft voldaan is derhalve onverschuldigd betaald. Het vastgestelde dagloon overtreft het maximum dagloon waarnaar de uitkering ingevolge de ZW kan worden berekend. Aldus ziet de Raad geen plaats voor de door appellant gewenste verhoging van het dagloon met vakantietoeslag, omdat nu eenmaal niet meer uitkering kan worden verleend dan naar het maximum dagloon.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3418
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen recht op ZW doordat werkgever niet voldoet aan loondoorbetaling.. '
Lees ook