Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Geen schadelijke tweedeling in de zorg

In het nieuwe zorgstelsel dat het kabinet voor ogen heeft, zal geen sprake zijn van een schadelijke tweedeling in de zorg, laat staan van een zorgloze klasse. Dit zegt minister Borst in een reactie op het boek De zorg van Nederland, dat zij vandaag in ontvangst neemt. Hoogleraar economie Flip de Kam en journalist Frans Nypels beschrijven hierin de complexe werking van het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast beogen zij een alternatief te bieden voor de vernieuwing van het stelsel.

Minister Borst ziet het boek allerminst als een aanklacht tegen het geformuleerde kabinetsbeleid. Bovendien, constateert ze, steken de auteurs een beetje de draak met zowel met aanbodsturing als vraagsturing in de gezondheidszorg.

Tussen enkele kritische noten door leest zij de nodige waardering voor de kabinetsvisie op het zorgstelsel in de nota Vraag aan bod. Op ideologisch zwaar beladen punten heeft het kabinet volgens de auteurs een doorbraak bereikt. Zij noemen het wegvallen van het onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden en het op termijn onderbrengen van de AWBZ in de algemene verzekering.

Kritiek hebben De Kam en Nypels op het feit dat het kabinet nog geen keuze heeft gemaakt ten aanzien van de premiestructuur en de verplichte eigen bijdragen. Onterechte kritiek, oordeelt Borst: Zij weten toch als geen ander dat deze kwesties bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord in samenhang moeten worden besloten met andere sociaal-financiële dossiers die van invloed zijn op de budgettaire ruimte en de lastenontwikkeling.

In ontvangstnemen boek De zorg van Nederland 1. In ontvangstnemen boek De zorg van Nederland
Speech, 11-9-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Geen schadelijke tweedeling in de zorg' '
Lees ook