Gemeente Groningen

2
JUL
10.46

Persbericht

Geen sluipverkeer meer door Helpman

01-07-2002


Met als doel het sluipverkeer door de wijk Helpman te verminderen, is de Engelse Kamp sedert begin 2001 tijdens de spits gesloten voor voertuigen. Als experiment is de afsluiting geregeld door middel van een wegversmalling in combinatie met bebording. Dit systeem heeft echter niet voldaan aan de verwachting. Via observaties en tellingen blijkt dat de maatregel op grote schaal wordt genegeerd. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten om de Engelse Kamp geheel af te sluiten voor het doorgaande autoverkeer. Nog deze week worden paaltjes geplaatst.

De betrokkenen zoals de Rijksgebouwendienst en direct omwonenden zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Ook is met de direct belanghebbenden overleg gevoerd over de plaats van de afsluiting. Inmiddels is de bezwarenprocedure afgerond en is het verkeersbesluit voor de afsluiting van kracht.

Er vanuit gaande dat het wijkbelang boven het persoonlijk belang uitgaat, heeft de gemeente ervoor gekozen de afsluiting ter plaatse van de huidige wegversmalling te realiseren. Dit gebeurt door middel van een afsluitpaal, die in geval van een calamiteit met behulp van een sleutel door de hulpdiensten kan worden ontgrendeld. Op de trottoirs komen tegelijkertijd voorzieningen om doorrijden te voorkomen. Ook de bebording zal natuurlijk worden aangepast.

Deel: ' Geen sluipverkeer meer door Helpman, Groningen '
Lees ook