Gemeente Wijk bij Duurstede

Nieuws

Nog geen standpunt Provincie en gemeente ontgronding en baggerberging Bosscherwaarden (Geplaatst in week 05-2003)

Op initiatief van De Ingensche Waarden b.v. wordt op 29 januari a.s. een voorlichtingsavond georganiseerd in de Gouden Leeuw aan de Zandweg 8 te Wijk bij Duurstede (de zaal is open om 19.30 u.). De gemeente is op deze avond ook aanwezig, enkel om te beluisteren wat er leeft onder de Wijkse bevolking waar het gaat om de plannen van dit bedrijf.

Milieu Effect Rapportage
Het bedrijf heeft plannen om in de Bosscherwaarden een grootschalige ontgronding in combinatie met baggerspecieberging en natuurontwikkeling te realiseren. Voor dit grote en ingrijpende plan is een Milieu Effect Rapportage (MER) vereist. Een MER moet inzicht geven in de gevolgen van de plannen voor het milieu en de omgeving. De Provincie is verantwoordelijk voor de afhandeling van de MER. Voor uw informatie: het is voor iedere burger mogelijk bij de Provincie opmerkingen aan te dragen over de richtlijnen waaraan de MER moet voldoen.

De gemeente
De gemeente heeft ten aanzien van de plannen nog geen standpunt ingenomen, omdat daarvoor nog te weinig gegevens bekend zijn. Een gemeentelijk besluit over de plannen zal niet eerder worden genomen, dan wanneer de gevolgen voor milieu en omgeving afdoende in beeld zijn gebracht in de MER. Pas dan wordt het mogelijk alle voor- en nadelen van de plannen tegen elkaar af te zetten en kan een afgewogen besluit worden genomen. Het is ook mogelijk dat er naast de MER nog andere onderzoeken moeten worden uitgevoerd.
De gemeente heeft De Ingensche Waarden b.v. door middel van een brief aangegeven dat ze nog geen standpunt heeft ingenomen en dat eventuele aanvragen bij de gemeente worden behandeld binnen de daarvoor geldende wettelijke procedures.

De Provincie
Ook voor de Provincie geldt dat zij nog geen standpunt heeft ingenomen. Wel constateert de Provincie dat het initiatief van De Ingensche Waarden b.v. strijdig is met het provinciaal beleid. Wijziging van dit beleid is op dit moment niet aan de orde. Eerst dient een goede Milieu Effect Rapportage (MER) afgerond te worden.

Op de voorlichtingsavond van De Ingensche Waarden b.v. is wethouder Nico de With aanwezig om te luisteren hoe de Wijkse bevolking over het plan denkt. Daarnaast willen we de bewoners van Wijk bij Duurstede graag op de hoogte brengen dat het voor iedereen mogelijk is om t/m 7 februari a.s. bij de Provincie schriftelijk opmerkingen in te dienen over de richtlijnen waaraan de Milieu Effect Rapportage (MER) moet voldoen (t.a.v.: G.S. van Utrecht, Dienst Water en Milieu, t.a.v. mw. K. Vreekamp, postbus 80300, 3508 TH Utrecht). Nadere informatie hieromtrent kunt u verkrijgen bij mw. T. Kuipers (030 - 2583847) of dhr. F. Tibben (030 - 2583832). De Provincie is ook aanwezig op de avond om informatie te geven over de MER.

Deel: ' Geen standpunt Provincie en gemeente ontgronding en baggerberging Bo.. '
Lees ook