LTO-Nederland

LTO NEDERLAND

LTO: geen strafkorting op MKZ-vergoeding bij futiliteiten

Minister Brinkhorst (LNV) moet de strafkortingen op de MKZ-vergoedingen aan veehouders, wier vee bij de ziektebestrijding is geruimd, verder verlagen. En als het gaat om futiliteiten en kleine administratieve tekortkomingen moet de korting volledig worden geschrapt, vindt LTO-Nederland. De land- en tuinbouworganisatie heeft in een brief de Tweede Kamer gevraagd om de minister tot deze aanpassingen te dwingen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de strafkortingen.

Volgens LTO schets minister Brinkhorst ten onrechte een beeld, als zouden nu alleen nog de grote overtredingen worden gestraft. Nog steeds worden straffen opgelegd, die niet in verhouding staan tot de geconstateerde overtredingen. Dit maakt LTO-Nederland op uit bestudering van de aanpassingen die het ministerie van LNV vrijdag jl. bekendmaakte. Het totale bedrag aan kortingen is weliswaar verminderd van 12 naar 5 miljoen gulden.

'Maar de minister blijft hardnekkig in hoge kortingen bij futiliteiten', zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Rundveehouderij. Na overleg tussen LNV en LTO zou van die kortingen worden afgezien, maar de praktijk is een andere: bij de brief zijn vijf voorbeelden gevoegd van betrekkelijk onschuldige afwijkingen en onjuistheden, die niets van doen hebben met veterinaire risico's en mogelijk verspreiding van de ziekte. De registratie van dieren was in deze gevallen zodanig, dat de tracering van dieren geen probleem opleverde.

Als het debat woensdag een onbevredigend resultaat oplevert, zal LTO de betrokken productschappen verzoeken de uitbetaling van vergoedingen aan LNV uit het Diergezondheidsfonds te bevriezen. Niet de overheid maar het bedrijfsleven brengt de gelden bijeen, waaruit een groot deel van de schadeloosstellingen van geruimde bedrijven worden vergoed. Veehouders betalen hiertoe heffingen aan het Diergezondheidsfonds. Via dit fonds betalen de veehouders ook mee aan de overige kosten, die de overheid maakte bij de MKZ-bestrijding.

LTO heeft de Tweede Kamerleden gewezen op de rechtsongelijkheid die ontstaat in vergelijking met de doorgevoerde kortingen na de varkenspest in 1997. Veel varkenshouders zijn toen geconfronteerd met hoge kortingen op hun vergoedingen, terwijl het hierbij eveneens ging om futiliteiten en kleine administratieve onvolkomenheden. Aanpassingen in het 'kortingenbeleid' zouden alsnog ook voor deze groep ondernemers moeten gelden.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070 3382 721)

Bij het persbericht zijn enkele voorbeelden gevoegd van futiliteiten die hebben geleid tot grote kortingen op de MKZ-vergoeding:


1.
Veehouder heeft per abuis het verkeerde I&R nummer bijbesteld voor een koe, omdat twee werknummers veel op elkaar leken (werknummers 2786 en 2687). Hierdoor liepen twee dieren met hetzelfde I&R nummer op het bedrijf. De stallijst klopte wel zodat tracering niet belemmerd is. KORTING: f 95.000,-


2.
Veehouder heeft per abuis kalveren in het I&R voice-respondsysteem afgemeld via code 22 (dood kalf met oormerk) terwijl dit code 23 (doodgeboren kalf zonder oormerk) had moeten zijn. Alle gegeven zijn geregistreerd en herleidbaar zodat tracering niet is belemmerd. KORTING: f 93.000,-


3.
Veehouder heeft bij correcte afvoer van kalf deze niet opgenomen in het bedrijfsregister. Tracering is niet belemmerd. KORTING: f 87.000,-


4.
Stallijst bleek verouderd. Nieuwe stallijst met correcte gegeven zou op te vragen zijn geweest bij CR-Delta. I&R wel op orde. Tracering niet belemmerd.
KORTING: f 27.000,-


5.
Bedrijfsregistratieformulier voor 2000 was niet volledig ingevuld. Alle gegevens waren aanwezig zodat tracering niet belemmerd is. KORTING: f 200.000,-

14 aug 01 16:40

Deel: ' Geen strafkorting op MKZ-vergoeding bij futiliteiten '
Lees ook