Provincie Groningen


Groningen, 16 november 1999 Persbericht nr. 232

Geen strafrechtelijk onderzoek naar integriteit gemeentebestuur Menterwolde

Het Openbaar Ministerie (OM) Groningen ziet geen aanleiding verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar aanleiding van vermoedens van een inwoner van de gemeente Menterwolde inzake onrechtmatig bestuurlijk handelen van het gemeentebestuur van deze gemeente. De Hoofdofficier van Justitie heeft gemeld dat een orienterend (voor)onderzoek in deze kwestie geen feiten en omstandigheden hebben opgeleverd die aan de integriteit van het gemeentebestuur doen twijfelen.

Commissaris van de Koningin Hans Alders heeft enkele maanden geleden een brief ontvangen van een inwoner van de gemeente Menterwolde waarin deze mededeling deed over zijn vermoedens dat er sprake zou zijn van onrechtmatig bestuurlijk handelen c.q. het bestaan van een bestuurscultuur in Menterwolde die op gespannen voet zou staan met de eisen die daaraan uit rechtsstatelijk oogpunt gesteld (behoren) te worden.
Gezien de ernst van zijn vermoedens heeft hij die op verzoek van de Commissaris neergelegd in een aan deze en aan de Hoofdofficier van Justitie gerichte brief.
Vervolgens heeft de CvdK deze brief in handen gesteld van de Hoofdofficier van Justitie met het verzoek een orienterend onderzoek in te stellen.
De Hoofdofficier heeft gemeld dat het orienterend (voor)-onderzoek geen feiten en omstandigheden hebben opgeleverd die aan de integriteit van de genoemde bestuurders, hoofdambtenaar of andere medewerkers van de gemeente Menterwolde doen twijfelen.
Gegeven deze uitkomst onderschrijft de Commissaris van de Koningin diens conclusie dat er geen aanleiding bestaat tot vervolgstappen. Over het besluit van het Openbaar Ministerie en de Commissaris van de Koningin zijn Burgemeester en Wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Menterwolde geinformeerd. Daarnaast is de burgemeester hierover vandaag schriftelijk geinformeerd met het verzoek van voorstaande conclusie mededeling te doen aan de gemeenteraad.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Marga Bertens, afdeling bestuurscontacten, tel. 06 20361185

Deel: ' Geen strafrechtelijk onderzoek gemeentebestuur Menterwolde '
Lees ook