Geen strafvervolging Jonald Bouwhuis


Openbaar Ministerie besluit Jonald Bouwhuis niet te vervolgen

APELDOORN, 20130724 -- Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de aangifte van oplichting tegen Jonald Bouwhuis, oprichter en voormalig directeur van de vastgoedfondsen van Bouwhuis Vastgoed, te seponeren. Het OM heeft daartoe besloten na een vooronderzoek door de FIOD. Dit sepot is de laatste conclusie in opvolging van eerdere onderzoeken door de Belastingdienst in 2009 en door de AFM in 2010.

Na de aanval op de Bouwhuis Groep in 2009 door het tijdschrift ‘Quote’ en door de heer Dion Bartels, is de gehele organisatie van de Bouwhuis Groep in één klap tot stilstand gekomen. Ook heeft zich een reeks voorvallen voorgedaan waarin ondernemer Jonald Bouwhuis ten onrechte in een kwaad daglicht is gesteld. Om de rust te doen terugkeren, heeft Jonald Bouwhuis begin 2010 ‘om niet’ in het belang van alle geldverstrekkers het juridisch eigendom van de vastgoedfondsen aan derden overgedragen.

Uit onderzoeken van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst in 2009 en 2010, is gebleken dat er geen enkele basis was dan te concluderen dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen. Het dossier was toen gesloten. Alle panden zijn conform de prospectussen aangekocht en de bijbehorende koopakten, hypotheken, etc. stemmen overeen.

Vervolgens is in 2012 in de media het bericht verschenen dat een groep van 54 obligatiehouders aangifte van oplichting tegen Jonald Bouwhuis en mogelijk andere betrokkenen zou hebben gedaan. Ook dit is onjuist gebleken. De ongegronde aangifte is gedaan door een individuele obligatiehouder, de heer J.G. van Meeuwen uit Apeldoorn, en niet door 54 obligatiehouders.

Zowel het OM als de FIOD hebben na uitkomst van een vooronderzoek besloten geen nader onderzoek in te stellen. Dat blijkt uit een brief gedateerd 19 juni 2013, die door het OM aan de heer Van Meeuwen is verzonden. In deze brief schrijft de officier van justitie, dat Bouwhuis en/of andere betrokkenen nooit de bedoeling heeft/hebben gehad om het ingelegde geld niet daadwerkelijk te beleggen. Ook bevestigd de Officier van Justitie dat uit onderzoek is gebleken dat de panden zoals vermeld in de prospectussen daadwerkelijk zijn aangekocht inclusief alle bijbehorende kosten, huuropbrengsten etc.

Het OM heeft geen gronden gevonden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en het dossier is gesloten.


Deel: ' Geen strafvervolging Jonald Bouwhuis '
Lees ook