Gemeente Groningen

10
JUL
10.15

Persbericht

Geen tweede coffeeshop aan de Nieuweweg
09-07-2002

Er komt geen coffeeshop op het adres Pluimerstraat 35/hoek Nieuweweg. Dat heeft burgemeester Wallage de ondernemer laten weten, die op deze locatie een coffeeshop wil vestigen. De vestigingscriteria van het gemeentelijk coffeeshopbeleid stonden een nieuwe coffeeshop op deze plaats toe. De bezwaren van vele bewoners en ondernemers uit de buurt hebben de burgemeester ervan overtuigd dat een tweede coffeeshop aan de Nieuweweg ongewenst is.

Over de vestiging van een nieuwe coffeeshop in Groningen neemt de burgemeester een besluit nadat belanghebbenden de kans hebben gehad hun mening over dit voornemen kenbaar te maken. Ook in dit geval is kort geleden een advertentie in de Gezinsbode geplaatst waarin is gevraagd om de mening over het voorgenomen besluit. In de vele brieven, die de burgemeester de afgelopen weken heeft ontvangen, is met name gewezen op twee bezwaren: er gaan veel jongeren door de Nieuweweg naar school en het imago van de Nieuweweg als winkelstraat zal door de komst van een tweede coffeeshop onder druk komen te staan. Bovendien acht de burgemeester het onverstandig om een coffeeshop toe te staan als er geen begrip of draagvlak voor bestaat in de buurt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen tweede coffeeshop aan de Nieuweweg Nieuwegein '
Lees ook