Gemeente Voerendaal


31/7/2002 - Geen vergoeding schade aardbeving d.d. 22-07-02

De gemeente heeft van de Commissaris van de Koningin vernomen, dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen niet van toepassing te verklaren op de schade die is ontstaan ten gevolge van de aardbeving van 22 juli 2002. Volgens de Minister is er geen sprake geweest van een ramp. Voor meer informatie kunt u klikken op www.limburg.nl (website van de provincie Limburg) Tot nu toe heeft een twintigtal inwoners van de gemeente Voerendaal melding gemaakt van schade. Zij zullen binnenkort schriftelijk bericht ontvangen, dat de schade niet vergoed zal worden. Aangezien de gemeente toch een beeld wil krijgen van alle gevallen waarin schade is ontstaan, is het tot en met 1 september 2002 nog mogelijk om telefonisch melding te maken van eventuele schade. Na die datum worden de schademeldingen niet meer geïnventariseerd.

Deel: ' Geen vergoeding schade aardbeving '
Lees ook