Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht Ministerraad
31 augustus 2001

GEEN VERHOOGDE WAO-PREMIE BIJ AANTOONBARE SCHULD VAN DERDEN

Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2002 niet langer verplicht een verhoogde WAO-premie te betalen voor werknemers die aantoonbaar door de schuld van een derde - bijvoorbeeld door een auto- ongeluk - in de WAO terechtkomen. Voorwaarde is wel dat de werkgever met succes de schuldige aansprakelijk heeft gesteld voor de kosten van loondoorbetaling in het eerste jaar.

Dit blijkt uit een voorstel tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Sinds 1998 betalen werkgevers een hogere WAO-premie naarmate meer van hun werknemers in de WAO komen. Op dit moment betalen werkgevers die verhoging ook als de kosten van de WAO-uitkering op een derde kunnen worden verhaald. Deze wijziging maakt hier een einde aan. De WAO-premie wordt verlaagd naar de mate waarin de werkgever de schuldige succesvol aansprakelijk heeft gesteld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het Besluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.

RVD, 31.08.2001
Deel: ' Geen verhoogde WAO-premie bij aantoonbare schuld van derde '
Lees ook