Korps: Limburg-Noord, plaats: venlo 24-07-2001
Mediabericht 24-07 (17.45 uur)

Gezamenlijke verklaring van politie en gemeente Roermond, 24 juli 2001

Geen verschuiving drugsoverlast van Venlo naar Roermond

De stringente aanpak van drugsoverlast in Venlo (project Hector) heeft vooralsnog niet geleid tot een toename van drugsoverlast in Roermond. Uiteraard volgen gemeente, politie en justitie nauwlettend de gevolgen die het Venlose beleid heeft voor de stad Roermond. Uit informatie van politie blijkt dat het aantal incidenten en meldingen in de eerste vier maanden van het jaar zelfs met een kwart is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in het vorig jaar. Noch de cijfers, noch de ervaringen van de politie op straat geven aanleiding te denken aan een verschuiving. Er valt echter niet uit te sluiten dat verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. Externe factoren kunnen hierop van invloed zijn. Vooralsnog zijn naar mening van politie en gemeente voldoende bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen voorhanden om hiertegen adequaat te kunnen optreden.

Politie en de gemeente Roermond doen niet mee aan welke stigmatisering dan ook. Wel bereiden zij zich voor op de komst van 1500 Britse militairen naar de basis in Brüggen (D). Zo bereiden zij in nauw overleg met de basis maatregelen voor ten aanzien van handhaving van de openbare orde. Er zal bijvoorbeeld goed worden gecommuniceerd over evenementen en bewegingen van grote groepen militairen richting Roermond, waarbij eventueel de inzet van politie kan worden aangepast.

Deel: ' Geen verschuiving drugsoverlast van Venlo naar Roermond '
Lees ook