Rechtbank LeeuwardenBoeren die vervolgd werden voor overtreding van het graasverbod na de brand bij ATF in Drachten zijn ontslagen van rechtsvervolging
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 12-07-2001

Acht van de negen boeren die waren gedagvaard voor overtreding van een graasverbod, dat in mei 2000 werd ingesteld in verband met de brand bij de chemische afvalverwerker ATF te Drachten, zijn door de economische politierechter in Leeuwarden ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechter heeft toepassing gegeven aan het in artikel 1 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht neergelegde beginsel dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Na de brand, die woedde in de vroege ochtend van vrijdag 12 mei 2000, werd door de voorzitter van het productschap Diervoeder tot een graasverbod besloten op zaterdag 13 mei 2000. Dit besluit is gepubliceerd op maandag 15 mei 2000, terwijl bleek dat de AID reeds verbaliserend optrad vanaf 14 mei 2000, 16.00 uur. De rechter oordeelde dat aan de strafbepaling, waarop de tenlasteleggingen zijn gebaseerd, geen terugwerkende kracht toekomt, maar dat deze eerst van kracht werd op de dag volgende op de datum van publicatie, in dit geval 16 mei 2000. In alle zaken (op één na) was de overtreding evenwel geconstateerd op 14 en 15 mei 2000.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB2613
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Geen vervolging overtreding graasverbod ATF Drachten '
Lees ook