Wederhoor op persbericht 'Jellinek verstrekt voorkeursbehandelingen'

Géén voorkeursbehandeling bij Jellinek

AMSTERDAM, 20050616 --Het persbericht 'Jellinek verstrekt voorkeursbehandelingen' van dhr. Bakker handelt over Jellinek Privé. Dit is een initiatief van de Jellinek dat financieel en organisatorisch buiten de Jellinek zelf is geplaatst. De privéverslavingsszorg is in opkomst en op deze markt is het kaf nog niet van het koren gescheiden. De Jellinek heeft een Privé-poot opgericht vanuit de vraag van de privémarkt naar de betrouwbare medische en psychotherapeutische professionaliteit en kwaliteit van de Jellinek.

De activiteiten van Jellinek Privé hebben geen enkele invloed op capaciteit, wachttijden of wachtlijsten binnen de reguliere Jellinek. Van een voorkeursbehandeling is geen sprake, aangezien de cliënten van de Privé-poot niet in het collectief gefinancierde 'systeem' zitten. De cliënten van Jellinek Privé betalen zelf hun eigen behandeling. Overigens betreft het hier uitsluitend ambulante behandeling (d.w.z. geen opnames). Jellinek Privé neemt zelf geen privécliënten op. Wel wordt zo nodig op verzoek van de privécliënt bemiddeld voor opname in een buitenlandse kliniek.

Cliënten en verwijzers kunnen Jellinek Privé bereiken op telefoonnummer: 020-408 79 19 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Deel: ' Géén voorkeursbehandeling bij Jellinek (wederhoor) '


Lees ook