Ingezonden persbericht


Geen weidegang voor koeien: rechtszaak dreigt voor supermarkten

Amsterdam, 15 februari 2011 - Stichting Dier&Recht vraagt supermarkten dringend en voor de laatste keer om op korte termijn de inkoopvoorwaarden zodanig aan te passen dat een aanmerkelijk deel van de verkochte zuivel afkomstig is van koeien die ruim voldoende weidegang hebben gehad. Het gaat Dier&Recht hierbij vooral om de zuivelproducten die in grote hoeveelheden worden verkocht, als melk, karnemelk, gewone yoghurt, gewone kaas, boter en dergelijke. Indien supermarkten niet binnen twee weken bevredigend reageren, zal Dier&Recht een aantal van hen dagvaarden om wijziging van het beleid juridisch af te dwingen.

Stichting Dier&Recht correspondeer sinds september 2010 met de supermarkten over de weidegang van melkkoeien en het verplicht stellen van weidegang via de inkoopvoorwaarden voor zuivel. Helaas heeft tot op dit moment nog geen enkele supermarktketen concreet kunnen aangeven binnen welke termijn weidegang verplicht zal worden gesteld. Dit ondanks het feit dat het op stal houden van koeien grote nadelen heeft voor het dierenwelzijn. Ook vervult het de behoefte van de samenleving koeien in de wei te zien. Bovendien zijn er geen economische nadelen om de dieren buiten te laten lopen. Dier&Recht ziet de supermarkten als regisseurs van de keten en daarom de aangewezen partij om nu stappen te zetten.

Dier&Recht vraagt de supermarkten binnen twee weken een bevredigend antwoord te geven. Indien dit niet gebeurt overweegt Dier&Recht supermarkten te dagvaarden. Hans Baaij: 'Er is nu alle kans om een flinke stap voorwaarts te maken of beter gezegd, geen stappen achterwaarts en naar ons idee zou het vanuit de optiek van dierenwelzijn onrechtmatig van supermarkten dit na te laten'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen weidegang voor koeien, rechtszaak dreigt voor supermarkten '


Lees ook