Gemeente Den Helder

Geen wijkspreekuren Week: 26 In verband met de zomervakantie vervallen met ingang van maandag 1 juli alle wijkspreekuren van de wijkconciërges. Maandag 2 september worden de spreekuren hervat. De tijden en plaatsen veranderen na de zomer niet. De Klantenservice van de Milieudienst is tijdens de zomermaanden gewoon bereikbaar (telefoon 671 601, maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur). ...meer » Vergaderingen Week: 26 Dinsdag 2 juli: vergadering commissie Stedelijk Beheer. Aanvang 19.30 uur in de raadzaal. Op de agenda staat onder andere Groot onderhoud groen seizoen 2002/2003, een brief van het Helders Senioren Platform over de Aula op de Algemene Begraafplaats, een brief van mevrouw Huijts over parkeercontrole, een brief van bewoners Kruiszwin 3725 t/m 3721 over aankoop grond en een brief van de Fa. Cultuurtechniek Asbestsanering Onderhoudswerken C.H. v.d. Leede over zienswijze over voorgenomen beschikking. ...meer » zachte winter: teek steekt de kop op Week: 26 De afgelopen zachte winter betekent niet veel goeds voor het komende natuurseizoen. Nauwelijks vorst betekent dat onder andere veel teken de winter hebben overleefd en nu al reikhalzend uitkijken naar mens en dier. Mensen die voor hun plezier of werk in natuurrijke gebieden komen, doen er goed aan zich te beschermen tegen tekenbeten. ...meer » Nieuwe kandidaten voor een koninklijk lintje Week: 26 Traditiegetrouw reikt de burgemeester op Koninginnedag Koninklijke Onderscheidingen uit. Hopelijk is dat ook in 2003 het geval. Een koninklijke onderscheiding krijg je namenlijk niet zomaar! Vroeger werd voornamelijk gekeken naar de verdiensten die iemand in een betaalde functie of beroep had opgebouwd. Hoe voorbeeldig iemand zijn plichten als werknemer heeft vervuld, is nu niet meer de enige reden voor een lintje. Tegenwoordig wordt er meer gekeken naar de bijzondere verdiensten of prestaties van iemand. In het Ordereglement is bepaald dat er van bijzondere verdiensten sprake is, wanneer iemand zich geruime tijd boven verwachting voor de samenleving heeft ingespannen. Deze prestatie kan ook het stimuleren van anderen betreffen. Andere belangrijke aspecten van het decoratiestelsel zijn: meer waardering voor het vrijwilligerswerk en evenwichtige spreiding van decoraties over alle lagen van de bevolking. ...meer » LEG UW KLACHT VOOR AAN DE KLACHTENMAN Week: 26 van het kastje naar de muur gestuurd? niet correct behandeld? geen antwoord op uw brief ontvangen? ...meer » Geef brand geen kans! Deel 1: veilig barbecuen Week: 26 Heerlijk ontspannen in caravan, tent, bungalow, boot of tuinhuisje. Steeds meer mensen brengen hun vakantie of vrije tijd op deze wijze door. Helaas worden jaarlijks vele honderden vakanties vroegtijdig afgebroken door ongevallen met de barbecue of met gasflessen. De komende weken leest u op de voorlichtingspagina artikelen over brandpreventie. We beginnen met tips over veilig barbecuen. ...meer » bodem schoon onder oude botenloods Week: 26 Enige tijd geleden is de oude botenloods in de Witte de Withstraat gesloopt. Op deze plek komen straks twee nieuwe parkeerterreintjes. Voordat die kunnen worden aangelegd, moet nog wel het een en ander gebeuren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de grond verontreinigd is met minerale olie en zware metalen. De omvang van de verontreiniging is beperkt (135 m3) en bevindt zich alleen op de plek waar de loods stond. ...meer » Berenklauw: mooi maar soms ook vervelend Week: 26 De naam "Berenklauw" is afgeleid van de grote, ruigbehaarde bladeren, die men vroeger vergeleek met de klauw van een beer. Berenklauw komt hoofdzakelijk voor in vochtige bermen en in de halfschaduw van niet al te droge bosranden. De reuzenplant is geliefd bij allerlei insekten vanwege de beschutting, de geur en het bloemenscherm. Maar er zitten ook nadelen aan de plant. De allesoverheersende plant komt steeds vaker voor in Nederland en verdringt andere begroeiing. Bovendien -en dat is voor de mens heel vervelend- kan hij brandblaren veroorzaken. ...meer » Een nieuw paspoort of rijbewijs nodig? Week: 25 In oktober 2001 zijn er nieuwe reisdocumenten op de markt gekomen. De invoering daarvan heeft nogal wat veranderingen tot gevolg gebracht. De klaar-terwijl-u-wacht-service bestaat bijvoorbeeld niet meer en de pasfotos moeten aan nieuwe eisen voldoen. Om verwarring te voorkomen geven we u een overzicht van wat u mee moet nemen naar het stadhuis wanneer u een nieuw paspoort of rijbewijs aanvraagt. ...meer » Koude verrassing voor deelnemers Avondvierdaagse Week: 25 De Avondvierdaagse werd dit jaar in Den Helder voor de vijftigste keer gehouden. Het leek burgemeester Staatsen een goed idee daaraan eens extra aandacht te besteden. En wat is nu lekkerder dan met mooi weer aan een ijsje te krijgen? ...meer » Geen wijkspreekuren Week: 25 ...meer » PAGINA HERKENBAAR ANDERS Week: 25 ...meer » Parkeerproblemen Van Galenbuurt zuidoost Week: 25 De bewoners van de Van Galenbuurt zuidoost bespreken op dinsdag 25 juni een oplossing voor de parkeerproblemen bij hun in de buurt. Die avond namelijk presenteert de gemeente de uitkomsten van een enquête daarover. De bewoners hebben eind vorig jaar kunnen meedoen aan dat onderzoek. De bijeenkomst is in de bovenfoyer van schouwburg De Kampanje aan het Bernhardplein en begint om 19.30 uur. ...meer » Hieronder vindt u het archief van het weeknieuws van Den Helder ...meer »
Archief Weeknieuws

Deel: ' Geen wijkspreekuren Week 26 in Den Helder '
Lees ook