Gemeente Roermond

Roermond, 21 juni 2002

Geen referendum tegen zondagopenstelling

Er komt geen referendum over het door de gemeenteraad genomen besluit over uitbreiding van het toeristisch regime. Bij de gemeente zijn onvoldoende verzoeken ingediend om een referendum te houden. Tot donderdag 20 juni konden formulieren hiervoor worden ingeleverd. In totaal werden 164 formulieren ingediend, terwijl er minimaal 200 geldige formulieren nodig waren. Doordat dit vereiste aantal niet is gehaald, wordt er geen referendum gehouden.

De gemeenteraad heeft op 23 mei besloten om het toeristisch regime uit te breiden. Zodoende hebben ondernemers de mogelijkheid om op zondag hun winkel open te houden. Het is mogelijk om tegen sommige raadsbesluiten een referendum te houden.

Voordat een referendum kan doorgaan, moeten eerst een aantal stappen worden doorlopen. In eerste instantie moeten binnen 3 weken na publicatie van het besluit een bepaald aantal stemgerechtigden persoonlijk een verzoek tot het houden van een referendum. Voor het referendum tegen de zondagopenstelling zijn er te weinig verzoeken ontvangen. Stadhuis, Markt 31 Postbus 900 6040 AX Roermond Telefoon (0475)359999 Fax (0475) 35 98 24 SNS-bank 82.15.28.580

Zoekwoorden:

Deel: ' Geen Zwols referendum tegen zondagopenstelling '
Lees ook