Gemeente Breda


GEEREN-NOORD KRIJGT NIEUWE JONGEREN ONTMOETINGSPLAATS

Geeren-Noord krijgt een nieuwe jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Leon van Heilstraat bij het ketelhuis. De gemeente Breda heeft dit besloten na overleg met bewoners en jongeren uit de buurt, de politie, de Stichting Geeren-Noord, basisschool het Kievitsnest en Stichting Vertizontaal. De kosten van de JOP bedragen ruim198.000 gulden. De gemeente is inmiddels begonnen met de aanleg van de JOP.

De gemeente legt de JOP in twee fases aan. Voor de zomervakantie van dit jaar legt de gemeente een verdiept trapveld met boarding en planken aan. Voor de zomervakantie van het jaar 2000 moet ook het tweede deel gerealiseerd zijn. Dan wordt de eigenlijke ontmoetingsplaats en de beplanting aangelegd. De omwonenden van de JOP krijgen via een Breda Bericht informatie over de aanleg.

Bij de keuze van de plek aan de Leon Van Heilstraat is rekening gehouden met de wensen van de betrokken jongeren. De JOP kan naast ontmoetingsplaats ook dienen als sportvoorziening voor basisschool het Kievitsnest.

De JOP draagt ertoe bij dat jongeren zich thuisvoelen in hun eigen buurt. In Geeren-Noord komt nu een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten.

Breda, 3 juni 1999

Deel: ' Geeren-Noord Breda krijgt jongeren ontmoetingsplaats '
Lees ook