Universiteit van Amsterdam
Persbericht 16 februari 2000

Mr. Geert Mak (53) is per 1 juli 2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Wibautleerstoel op het terrein van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder gericht op Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door de gemeente Amsterdam. Mak zal zijn onderzoek vooral gaan richten op de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam en deze vergelijken met andere steden in de wereld. Hij zal colleges gaan geven voor studenten geografie en planologie.

Geert Mak studeerde in 1972 af in het staatsrecht (Universiteit van Amsterdam) en doceerde van 1973 tot 1975 staatsrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarna koos hij voor de journalistiek. Van 1975 tot 1985 was Mak redacteur van de Groene Amsterdammer, waar hij zich al snel specialiseerde in minderheden, jongerenbewegingen en grootstedelijke problematiek. Na deze periode werkte hij voor NRC handelsblad -onder meer als Amsterdams redacteur- en voor de VPRO radio. Voor deze omroep maakte hij een groot aantal reisreportages. De laatste jaren is Mak voornamelijk werkzaam als publicist. Van zijn hand verscheen een groot aantal boeken over politiek, journalistiek en de stad Amsterdam, waaronder The Amsterdam Dream, De Engel van Amsterdam, Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Het Stadspaleis en Hoe God verdween uit Jorwerd, de geschiedenis van een Nederlands dorp in de twintigste eeuw. In 1998 schreef Mak het boekenweekessay Het ontsnapte land.

Sinds de Wibautleerstoel is gevestigd in 1991 wijdden de hoogleraren zich 1 dag in de week gedurende twee jaar aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de grootstedelijke problematiek. Geert Mak is voor vijf jaar benoemd; hij zal circa twee dagen in de week aan onderwijs en onderzoek besteden. De leerstoel is eerder bezet geweest door Willem Heinemeijer, Annemieke Roobeek en Jan Terlouw.

De gemeente Amsterdam en de UvA zijn er trots op dat een van de grootste kenners van de hoofdstad deze bijzondere leerstoel gaat bekleden. Burgemeester Patijn en collegevoorzitter Noorda, die beiden zitting hebben in het curatorium van de leerstoel, roemen Mak om zijn 'journalistiek georiënteerde onderzoek naar stedelijke verschijnselen'.

Deel: ' Geert Mak benoemd op Wibautleerstoel UvA '
Lees ook