Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gefaseerde invoering WW en ZW voor overheidspersoneel

Een persbericht bij het onderwerp Sociale zekerheid.
21 maart 2000
Het kabinet heeft besloten de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) voor het overheidspersoneel gefaseerd in te voeren. De WW en de ZW zouden per 1 januari 2001 voor deze groep worden ingevoerd, maar dit blijkt uitvoeringstechnisch risicovol te zijn. Nu zullen per 1 januari 2001 de WW en de ZW alleen worden ingevoerd voor de nieuwe gevallen. Voor de bestaande wachtgelders en ziektegevallen gaat een latere invoeringsdatum gelden. Dit schrijft minister Van Boxtel van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in een brief aan de Tweede Kamer.
Het invoeren van de WW en ZW voor overheidspersoneel valt onder de wet Overheidspersoneel onder de Werknemersverzekeringen (OOW). Ten aanzien van de invoering van de WW en de ZW heeft het kabinet voor een gefaseerde invoering besloten. Per 1 januari 2001 zal de WW worden ingevoerd voor alle nieuwe uitkeringen. Voor de personen die op 31 december 2000 wachtgeld hebben (en dat op 1 januari 2003 nog hebben), zal de WW worden ingevoerd op 1 januari 2003. Voor de ZW geldt eveneens de invoering op 1 januari 2001 voor de nieuwe gevallen. De ZW zal op 1 januari 2001 ook worden ingevoerd voor vrouwen met zwangerschaps- en bevallingsverlof, waarvan het verlof eindigt na 31 januari 2001 en voor langdurig zieken die nog ziek zijn na 15 februari 2001. Voor de overige bestaande gevallen wordt de ZW per 1 januari 2003 ingevoerd.

Deel: ' Gefaseerde invoering WW en ZW voor overheidspersoneel '
Lees ook