Vlaamse overheid

Minister Vanderpoorten zal aan meerderheidspartijen en de CD&V voorstellen om de bestaande graden gelijk te schakelen met de nieuwe titels zoals deze door het structuurdecreet hoger onderwijs (BaMa-decreet) worden ingevoerd.

Dit structuurdecreet, dat momenteel in de finale fase van parlementaire behandeling zit, zal daardoor, na amendering, voorzien in een regeling van 'generieke gelijkschakeling' van de bestaande academische graden die de universiteiten, hogescholen, de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of van de Staat hebben verleend voor het academiejaar 2004-2005.

Concreet betekent dit dat de academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, apotheker, arts, gediplomeerden in de aanvullende studiën,. , de titel van master mogen gaan voeren en dat de graden van gegradueerde, maatschappelijk assistent, vroedvrouw, onderwijzer(es); kleuteronderwijzer(es), geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs - groep 1, . , de titel van bachelor mogen gaan voeren.

De vraag voor deze gelijkschakeling klonk de laatste weken steeds luider vanuit o.a. de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de Nationale Unie van Geaggregeerden (NUG). In Nederland is deze regeling al van voor de invoering van de BaMa-structuur van kracht en aangezien Vlaanderen en Nederland straks gezamenlijk de opleidingen zullen accrediteren is deze maatregel dan ook gerechtvaardigd. Het draagt bij tot de beoogde transparantie en de herkenbaarheid in het buitenland.

info : Jo De Ro, woordvoerder van
minister Vanderpoorten - gsm (0475) 98 33 73 tel. (02)553 99 23 - fax. (02) 553 99 19 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be
---

Deel: ' Gegradueerden en licentiaten worden 'bachelor' en 'master' '
Lees ook