Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gehandicaptenbeleid

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van het gehandicaptenbeleid van het ministerie van VWS. Onderaan staat een aantal relevante links.

Mensen met een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van het overheidsbeleid ten aanzien van gehandicapten. Hun rechten en plichten zijn gelijk aan die van alle Nederlanders. Met zijn beleid wil het ministerie van VWS stimuleren dat mensen met een handicap zelfstandig functioneren. Zij moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen. Pas wanneer dat niet kan, zijn extra voorzieningen nodig.

In het verleden werden gehandicapten vaak als patiënt beschouwd. De voorzieningen en hulpmiddelen uit die tijd zijn grotendeels op ziektebeelden gebaseerd. De laatste jaren is vermaatschappelijking de trend. Dit betekent dat gehandicapten niet meer ver weg in een tehuis verblijven, maar midden in de maatschappij.

Gelijke behandeling van mensen met een handicap 1. Gelijke behandeling van mensen met een handicap
Thema pagina, 1-8-2002

Voorzieningen voor mensen met een handicap 2. Voorzieningen voor mensen met een handicap
Thema pagina, 1-8-2002

Leefwijzer 3. Leefwijzer
Externe link, 24-7-2002

Website van en voor mensen met een chronische aandoening of handicap

Niet afwachten 4. Niet afwachten
Externe link, 24-7-2000

Themasite van VWS over vernieuwingen in de gehandicaptenzorg, waaronder de wachtlijstaanpak

Informatie en advies voor mensen met een handicap 5. Informatie en advies voor mensen met een handicap
Externe link, 1-8-2002

Website van belangenorganisatie ANGO

Drempels weg 6. Drempels weg
Externe link, 3-8-2001

Website met tips over het toegankelijk maken van internet voor mensen met een beperking

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad 7. Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Externe link, 1-8-2002

Website van de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of handicap.

Deel: ' Gehandicaptenbeleid VWS '
Lees ook