Gemeente Alphen aan den Rijn


Gehandicaptenparkeerplaats

Op 5 juli 2002 hebben Burgemeester en wethouders besloten tot de aanwijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Uranusstraat 268 te Alphen aan den Rijn. De nieuwe parkeerplaats worden aangegeven met het bord E6 met kentekenonderbord.

Het besluit ligt tot 28 augustus 2002 ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Castellumstraat 6.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit ingevolge artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij, burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Hiertoe kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 juli 2002 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Gehandicaptenparkeerplaats Uranusstraat, Alphen ad Rijn '
Lees ook