Gemeente Alphen aan den Rijn


Gehandicaptenparkeerplaatsen

Op 12 februari 2003 hebben burgemeester en wethouders besloten tot de aanwijzing van twee individuele gehandicaptenparkeerplaatsen en de verwijdering van een inividuele gehandicaptenparkeerplaats. De nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de en ter hoogte van de Uranusstraat 440 en de Evenaar 286 te Alphen aan den Rijn.

De individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Vondelstraat ter hoogte van nummer 25 zal worden verwijderd.

Deze besluiten zullen tot 3 april 2003 ter inzage liggen bij de ontvangstbalie in het stadhuis aan het Stadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit ingevolge artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van deze besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij, burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van de besluiten. Hiertoe kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Publicatie weekagenda, 19 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 februari 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Gehandicaptenparkeerplaatsen in Alphen '
Lees ook