persbericht: gehandicaptenraad neemt deel aan nationale herdenking

 

persbericht
3 mei 1999

waakzaamheid voor uitsluiting en
discriminatie staat centraal

gehandicaptenraad neemt deel aan nationale
herdenking

 

op 4 mei neemt de
gehandicaptenraad deel aan de nationale herdenking in amsterdam. met het leggen van een krans bij het monument op de dam door voorzitter jan troost, herdenkt de gehandicaptenraad de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. ook mensen met een handicap werden door de nazi's vervolgd en onderworpen aan medische experimenten.
de deelname van de gehandicaptenraad aan de nationale herdenking staat in het teken van waakzaamheid voor uitsluiting en discriminatie.

er zijn nog steeds mensen van mening dat het leven van mensen met een functiebeperking minderwaardig is en zowel de directe omgeving als de samenleving veel leed berokkent. sommigen pleiten voor 'actief ingrijpen', dus voor genetische manipulatie, systematische selectie en zelfs voor het doen inslapen van baby's met een handicap.
de gehandicaptenraad vindt deze opvattingen onacceptabel en uitermate kwetsend voor de ruim anderhalf miljoen mensen met een handicap in nederland.

diversiteit als waarde
stilstaan bij de gebeurtenissen in de jaren dertig en veertig leidt tot nadenken over de waarde van diversiteit in de huidige samenleving. de diversiteit in alle aspecten van het menszijn, dus ook in het fysieke functioneren, is een belangrijke waarde en een verrijking voor onze pluriforme samenleving. wanneer we toestaan dat bepaalde mensen zich het recht toeeigenen om een waardeoordeel te vellen over het leven van anderen op basis van een handicap, een chronische ziekte of een ander kenmerk, dan begeven we ons duidelijk op een hellend vlak. de geschiedenis heeft ons geleerd waar het waanidee van de volmaakte mens toe leidt.

anti-discriminatie
in de universele verklaring van de rechten van de mens zijn de onvoorwaardelijke vrijheid en rechten van alle mensen vastgelegd. voor mensen met een functiebeperking is er echter in het leven van alledag vaak nog te weinig sprake van gelijke rechten. discriminatie is zelfs niet geheel uitgebannen. om die rechten voor mensen met een functiebeperking te garanderen, spant de gehandicaptenraad zich in voor een wettelijk vastgelegd antidiscriminatiebeleid ten aanzien van mensen met een functiebeperking. een antidiscriminatiewet die de grond handicap bevat, is een belangrijk instrument om volwaardig burgerschap voor mensen met een functiebeperking te realiseren.

 

Zoekwoorden:

Deel: ' Gehandicaptenraad neemt deel aan Nationale Herdenking '
Lees ook