Keywords: gehandicaptenraad, gehandicapten, gehandicaptenbeleid, arbeid, sociale zekerheid, volksgezondheid, gezondheidszorg,handicap, functiebeperking, seksualiteit

logo Gehandicaptenraad

Gehandicaptenraad presenteert lespakket beeldvorming

Op 13 november in het Koning Willem I College te Den Bosch

De beste manier om je bewust te worden van hoe het leven is van iemand met een handicap, is hem of haar persoonlijk ontmoeten. Daarom heeft de Gehandicaptenraad een taalles 'beeldvorming' ontwikkeld waarmee mensen met een handicap kinderen in het basisonderwijs kunnen opzoeken en op de scholen gastlessen kunnen verzorgen. Dit lesmateriaal wordt zaterdag 13 november om 10.45 uur gepresenteerd in het Koning Willem I College aan de Onderwijsboulevard 3 in Den Bosch.

De taalles beeldvorming is gemaakt op verzoek van lokale gehandicapten-platforms. Gastdocenten van die platforms bezoeken basisscholen en informeren de leerlingen van de groepen 7 en 8 over het leven van mensen met een functiebeperking. De taalles heeft als thema vrije tijd en bestaat uit de onderdelen sport, vakantie en vriendschap. De lessen bieden leerlingen en docenten de mogelijkheid om met elkaar te praten over de wijze waarop mensen met een functiebeperking hun leven leiden. Bovendien is er een kwartetspel beschikbaar, dat inhoudelijk aansluit op de taalles. De docenten kunnen hun les daarmee afsluiten.

De presentatie Klazien Kruidenier, vice-voorzitter van de Gehandicaptenraad, houdt een inleiding over het belang van juiste informatie over mensen met een functiebeperking. Centraal onderdeel van de presentatie is een demonstratieles aan kinderen door gastdocenten van de Integratiegroep VLG Vught. Speciale gast daarbij is topsporter Jolanda Paardekam, in 1992 winnares van de gouden medaille bij de Paralympics in Barcelona op het onderdeel tafeltennis. Een interview met Paardekam in het lespakket illustreert dat mensen met een functiebeperking op veel maatschappelijke terreinen prestaties leveren. Leerlingen van de Iman Albogarischool krijgen de kans om tegen de Olympisch kampioene te spelen. Na de demonstratieles wordt het eerste exemplaar van de taalles officieel overhandigd aan Tweede Kamerlid Theo Meijer.


Terug naar de homepage

Pagina gemaakt op 10 november 1999

Deel: ' Gehandicaptenraad presenteert lespakket beeldvorming '
Lees ook