Persbericht 16 november 1999

Reisservice Traxx vertoont nog steeds gebreken

Gehandicaptenraad evalueert de afspraken met Traxx

Uit een analyse van de ervaringen van Traxx-reizigers door de Gehandicaptenraad blijkt dat de reisservice voor mensen met een functiebeperking en ouderen nog onvoldoende functioneert. De Gehandicaptenraad is erg teleurgesteld en verontwaardigd dat Traxx gezamenlijk gemaakte afspraken over de verbetering van het systeem niet nakomt. De Gehandicaptenraad doet voor de laatste keer een beroep op Traxx om de afspraken snel te realiseren. Ook de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden over het onderzoek van de Gehandicaptenraad geïnformeerd.

De Gehandicaptenraad is van mening dat Traxx op papier een goed systeem is, dat een tijdelijke oplossing kan bieden nu het openbaar vervoer nog niet toegankelijk is. De start van Traxx in juli dit jaar ging echter vergezeld met ernstige 'kinderziektes': hilarische tarieven, grote omwegen, telefonische onbereikbaarheid et cetera. Om te voorkomen dat die startproblemen structureel zouden worden hebben de Gehandicaptenraad en andere belangenverenigingen toen direct afspraken gemaakt met Traxx. Nu, na bijna vijf maanden, blijkt uit een evaluatie van de reizigers dat Traxx een aantal belangrijke afspraken níet is nagekomen.

Belangrijkste knelpunten De telefonische dienstverlening van Traxx is nog steeds onder de maat. De wachttijden blijven lang en de afspraak over de verdeling van de belkosten tussen Traxx en de reiziger, is niet uitgevoerd. Hierdoor lopen reizigers te hoge belkosten op. Het omreizen is weliswaar niet meer zo extreem als in de beginperiode, maar komt nog steeds voor. De expertise van de reiziger wordt nauwelijks benut, wat wel was afgesproken. Over de tarieven die Traxx in rekening brengt, bestaat nog altijd grote onduidelijkheid. De centrale kan vaak niet zeggen hoeveel een rit zal kosten. Sommige reizigers hebben ook nog nooit een afrekening ontvangen, zelfs niet van hun reispas. De Gehandicaptenraad pleit voor een 'generaal pardon', omdat het onredelijk is de reizigers na maanden met grote kosten te confronteren. Er is nog steeds geen vooruitgang merkbaar in het aantal treinstations waar assistentieverlening plaatsvindt. Dit leidt met name in Zeeland en Oost-Nederland, waar Traxx op geen enkel station actief is, tot groot ongenoegen. Traxx zou over het vergroten van het aantal stations een overeenkomst sluiten met de NS, maar daar is tot op heden niets van vernomen. Traxx schiet tekort in de communicatie met de reiziger. Toezeggingen over heldere informatievoorziening door middel van brochures, die al lang gemaakt hadden kunnen zijn, worden niet in daden omgezet. Over de klachtenafhandeling door Traxx melden reizigers geen goede berichten. Een onafhankelijke geschillencommissie kan hiervoor een oplossing bieden.

Hoe nu verder? De Gehandicaptenraad wil dat de reisservice van Traxx zal slagen. Er is echter een groot probleem wanneer de afspraken en voorstellen ter verbetering van het systeem door Traxx genegeerd worden. Dit zet de verdere onderhandeling tussen Traxx en de belangenorganisaties onder druk. Op 23 november praten de betrokken partijen verder en zal duidelijk moeten worden hoe Traxx denkt het systeem structureel te verbeteren. De ervaringen van de Traxx-reizigers, zoals gemeld aan en geanalyseerd door de Gehandicaptenraad, worden doorgegeven aan de leden van de Kamercommissie van Sociale Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pagina gemaakt op 16 november 1999

Deel: ' Gehandicaptenraad Reisservice Traxx vertoont nog gebreken '
Lees ook