Gehandicaptenraad


Persbericht Gehandicaptenraad, 12 april 2000

Wachtlijsten voor lichamelijk gehandicapten mogelijk snel korter

Gehandicaptenraad roept iedereen op kans op AWBZ-voorzieningen te pakken

Alle mensen met een lichamelijke handicap die op een wachtlijst staan, kunnen tot in december 2000 hun hulpvragen bij het zorgkantoor verzilveren. Door middel van een zogenaamde open einde-regeling van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) moeten de wachtlijsten in de door de AWBZ gefinancierde zorg voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten flink verkort worden. Het kabinet heeft toegezegd deze regeling tot het eind van het jaar te bekostigen. De Gehandicaptenraad roept daarom iedereen die op een wachtlijst staat op om nu de gelegenheid te benutten. Alle ingediende voorstellen die leiden tot verminderde wachtlijsten in de zorg komen voor financiering in aanmerking.

Staatssecretaris Vliegenthart van VWS stelt dat de urgente gevallen van mensen die het langst op de wachtlijst staan het eerst geholpen worden. Dit betekent dat er dus eindelijk perspectief is voor bijvoorbeeld mensen die al zeven jaar wachten op een plaats in een adequate woonvorm waar zij, ondersteund door 24-uursverzorging, een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Binnen de gehandicaptenzorg zijn de wachttijden voor wonen en dagbesteding voor mensen met een lichamelijke handicap het langst. Bovendien geldt de situatie van de mensen op de wachtlijsten als urgent.

Indienen van plannen en ideeën bij zorgkantoren Vliegenthart heeft in een bestuurlijk overleg met onder meer de Gehandicaptenraad duidelijk gezegd dat alle plannen die betrekking hebben op het terugdringen van de wachtlijsten tot het einde van dit jaar kunnen worden ingediend en dat deze versneld behandeld zullen worden.
De Gehandicaptenraad doet daarom een oproep aan zijn achterban om met zoveel mogelijk ideeën naar de zorgkantoren te stappen Dit kunnen plannen zijn voor dagbesteding of kleinschalige woonvormen die reeds lang op de plank lagen, maar ook ideeën voor een menswaardig leven in de thuissituatie met behulp van persoonsgebonden of persoonsvolgende budgetten.
De Gehandicaptenraad heeft grote verwachtingen van de versnelde aanpak van de wachtlijsten. Veel mensen met een lichamelijke handicap hebben nu eindelijk zicht op een zelfstandig en volwaardig bestaan.Pagina gemaakt op 12 april 2000

Deel: ' Gehandicaptenraad roept op tot pakken kans AWBZ-voorziening '
Lees ook