VPRO

Geheim ambtsbericht over dood Koerd op Internet

P E R S B E R I C H T 10 OKTOBER 2001

Geheim ambtsbericht over dood Savas Cicek op website Argos

Het VPRO-radioprogramma Argos heeft vandaag (woensdag 10 oktober) het geheime ambtsbericht op het Internet gezet, waarmee het Ministerie van Justitie op 13 juni 2001 rapporteerde aan de staatssecretaris van Justitie over de resultaten van het onderzoek naar de dood van Savas Cicek. Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie weigert in een - op 8 oktober 2001 gedateerde - brief aan de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer dit ambtsbericht openbaar te maken. Morgen (donderdag 11 oktober) spreekt de vaste Kamercommissie over deze kwestie met de staatssecretaris.

Als argument om dit ambtsbericht geheim te houden noemt Kalsbeek in haar brief van 8 oktober 'de privacy van betrokkene dan wel diens familieleden'. De vader van de omgekomen Savas Cicek heeft Argos echter laten weten dat de familie niets liever wil dan openbaarheid over deze zaak. Vandaar dat de VPRO besloten heeft het ambtsbericht, dat de redactie begin september in handen kreeg en waaruit eerder werd geciteerd in de Argos-uitzending van 7 september 2001, op het Internet te zetten.

Savas Cicek wilde niet dienen in het Turkse leger en vluchtte derhalve naar Nederland. Na afwijzing van zijn asielaanvraag keerde hij in april 1999 terug naar Turkije, waar hij gedwongen werd zijn dienstplicht te vervullen. Op 4 augustus 1999 kwam hij op een terrein van het Turkse leger door een geweerschot om het leven. De eindconclusie van het ambtsbericht luidt nu: 'Gezien het bovenstaande kan de eerder genoemde Turkse conclusie dat de heer S. Cicek om het leven is gekomen door zelfmoord dezerzijds worden bevestigd noch tegengesproken.' Voormalig staatssecretaris Cohen van Justitie vertelde, vlak na zijn benoeming tot burgemeester van Amsterdam, al voor de VPRO-radio (marathoninterview,
29 december 2000) dat hij grote twijfels had over de Turkse lezing dat Savas Cicek zelfmoord zou hebben gepleegd. 'Dat is bepaald een zaak waar je je zorgen over moet maken', zei hij. En op de vraag 'Betekent dit dat deze dienstweigeraar wellicht om het leven is gebracht?' antwoordde Cohen: 'Dat kan. Ja. Dat is niet uit te sluiten.'

Op 8 december 1999 deelde Cohen de Tweede Kamer in een brief mee dat hij zijn eerder gelaste uitzettingsstop van Koerdisch-Turkse dienstweigeraars had opgeheven. Een van de argumenten die hij daarbij aanvoerde luidde dat Savas Cicek 'naar alle waarschijnlijkheid door zelfmoord om het leven is gekomen'. Dit op basis van het toen nog niet afgeronde onderzoek.

Woordvoerders van de Kamerfracties van D66, GroenLinks en de SP verklaarden tegenover Argos (uitzending van 7 september jongstleden) dat zij van mening zijn dat - gezien de eindconclusie van het onderzoek naar de dood van Cicek - Koerdisch-Turkse dienstweigeraars op dit moment niet kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. 'Bij twijfel niet inhalen', zei Jan Hoekema (D66). Femke Halsema (GroenLinks) noemde de manier waarop Buitenlandse Zaken het onderzoek naar de dood van Cicek heeft uitgevoerd 'een schande'.

Bert Middel, woordvoerder van de PvdA-fractie, verklaarde in mei 2000 groot belang te hechten aan het onderzoek door Buitenlandse Zaken naar de dood van Cicek. In een NOVA-uitzending zei hij: 'Als nou blijkt dat we voor de gek gehouden zijn door de Turkse autoriteiten dan zullen we zeker het signaal afgeven in de richting van de Nederlandse regering: dit is niet pluis en hier moet echt iets gebeuren . zowel richting Turkije, maar ook hier in Nederland. Het is niet verantwoord om mensen terug te sturen.'

Het ambtsbericht over de dood van Savas Cicek is te vinden via het webadres:
https://www.vpro.nl/programma/argos/index.shtml?2785571+3251367

Argos maakte diverse uitzendingen over de dood van Cicek en ook over de 'zelfmoord' van een andere Turks-Koerdische dienstweigeraar die door Nederland terug werd gestuurd naar Turkije: Suleyman Aksoy.

Voor nadere informatie: redactie Argos, telefoon: 035 67 12 360 (eventueel VoiceMail inspreken)

10 okt 01 21:52

Deel: ' Geheim ambtsbericht over dood Savas Cicek op website Argos '
Lees ook