PERSBERICHT

Geheugenomvang van grote invloed op prestaties servers

Geringe investeringen in geheugenmodules verdienen zich onmiddellijk terug in aanzienlijke performance- en capaciteitsverbeteringen van Web-, applicatie- en directoryservers.

A’dam, 1 februari 1999 - Mindcraft Testing Labs heeft de invloed van de geheugenomvang op de capaciteit en prestaties van een aantal servers onderzocht. Het blijkt dat een geringe investering in extra geheugenmodules kan leiden tot een verdubbeling van de snelheid en een vertienvoudiging van het aantal bewer-kingen per seconde. De geteste applicatieserver bleek na toevoeging van extra geheugen zelfs tienmaal méér simultane gebruikers te kunnen bedienen dan voorheen.

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de fabrikant van geheugenmodules Kingston Technology en had tot doel de relatie tussen investeringen in geheugen en de return-on-investment in de vorm van prestatieverbeteringen eenduidig te kwantificeren. Het blijkt dat IT-managers de aankoop van nieuwe apparatuur in veel gevallen kunnen uitstellen door uitsluitend extra geheugen in hun bestaande systemen aan te brengen.

Voor de tests is gebruik gemaakt van een standaard Compaq ProLiant 5000 server met één 200 MHz Pentium Pro processor. Die is achtereenvolgens geconfigureerd als Web-server, applicatieserver en als directory-server. Het standaard in de Compaq ProLiant 5000 aanwezige geheugen van 128 MB is tijdens de tests in stappen vergroot tot het maximum van 1 GB.

Web-server

De responsetijden van de Web-server zijn vastgesteld met SPECweb96, een internationaal als standaard geaccepteerde benchmark voor Web-servers. Er is getest met de Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 Web-server software met een toegewezen file-memory van 622 MB. Door uitsluitend het standaardgeheugen van 128 MB uit te breiden tot 256 MB, liep de responsetijd terug met 63 procent. De responsetijd verbeterde nog eens met 59 procent na uitbreiding van het geheugen van 256 MB naar 512 MB. De responsetijd met 512 MB geheugen op het standaard systeem met één processor is vastgesteld op 20 procent van die bij 128 MB.

Applicatieserver

Voor het testen van de applicatieserver is gebruik gemaakt van de Ziff-Davis ServerBench benchmark. Op 24 clients onder Windows NT zijn 72 simultane gebruikers gesimuleerd. Na verdubbeling van het geheugen tot 256 MB bleek het systeem onder dezelfde condities vijfmaal méér gebruikers te kunnen bedienen. Met 512 MB werkgeheugen steeg dat aantal ten opzichte van 128 MB zelfs met een factor tien.

Directory-server

Het systeem is als LDAP directory-server getest met de daarvoor beschikbare standaard benchmark DirectoryMark. Hier zorgde de verdubbeling van het geheugen van 128 MB naar 256 MB voor een prestatieverbetering van 947 procent. Daarbij is gebruik gemaakt van een testdatabase van 110 MB met 50.000 records. Een database van 375 MB met 200.000 records liet bij het uitbreiden van het geheugen van 256 MB naar 512 MB zelfs een snelheidsverbetering met een factor 30 zien. Met een database van 690 MB met 400.000 records bleek na uitbreiding van het geheugen van 512 MB naar het maximum van 1 GB nog altijd een prestatieverbetering van 248 procent te behalen te zijn.

Conclusie

Uit de testresultaten blijkt duidelijk dat extra geheugen voor bestaande servers onmiddel-lijk loont. Investeringen in nieuwe systemen kunnen daardoor worden uitgesteld of in sommige gevallen zelfs geheel achterwege blijven. De meetgegevens zijn bovendien een duidelijke richtlijn voor IT-managers bij het vaststellen van de benodigde geheugen-capaciteit van hun servers en de eisen die moeten worden gesteld aan de uitbreidings-mogelijkheden daarvan. De resultaten van het door Mindcraft uitgevoerde onderzoek zijn te vinden op https://www.kingston.com/server.

Kingston Technology

Kingston Technology Corporation is wereldwijd marktleider in geheugenmodules en computercomponenten voor PC's, servers, notebooks, werkstations en printers.

Kingston's producten worden geleverd via een netwerk van distributeurs en onafhankelijke wederverkopers. Alle producten worden 100% getest en geleverd met levenslange garantie.

Voor meer informatie over Kingston op het Internet: https://www.kingston.com en voor illustraties www.kingston.com/uk/ onder ‘photolibrary’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kingston Technology, telefoon voor Nederland: 0800 02 248 49, voor België 0800 727 63

Distributeurs van Kingston Technology in Nederland zijn: Access Graphics (020-3479200), PST (020-6474766) en Stebis (0344-640400)

Distributeurs van Kingston Technology in België zijn: Computer 2000 (02 583 8311), ICP Belgium (03 360 8700) en Ingram Micro (02 254 9211)

Deel: ' 'Geheugenomvang van grote invloed op prestaties servers' '
Lees ook