Assessing Readiness for Hearing Rehabilitation

Promotie Mw.drs. Michelene N. Chenault

"Assessing Readiness for Hearing Rehabilitation"

Donderdag 22 oktober 2015, 16.00 uur

Promotores: prof.dr. M.P.F. Berger, prof.dr. B. Kremer Co-promotor: dr. L.J.C. Anteunis

In dit proefschrift werd de Hearing Aid Rehabilitation Questionnaire (HARQ) gebruikt om ervaren gehoorproblemen en attitudes te evalueren bij mensen met en zonder hoortoestel. Gekeken is naar disability, handicap, druk ervaren van anderen om het gehoor te laten testen, stigmatiserende attitudes t.o.v. hoortoestellen, en het verwachte voordeel van een hoortoestel. Het ervaren van druk van anderen om het gehoor te laten testen heeft geen invloed op hoortoestel bezit maar wel op het bewustworden van eigen slechthorendheid. Stigmatiserende attitudes t.o.v. hoortoestellen nemen af met toenemende slechthorendheid, maar meer stigmatiserende attitudes werden geconstateerd bij mensen met een milde slechthorendheid dan bij mensen die helemaal niet slechthorend zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gehoorproblemen en attitudes bij mensen met en zonder hoortoestel '
Lees ook