Wageningen Universiteit

di 16-11-99 GEKAKEL VAN GEFRUSTREERDE KIP IS INDICATOR VOOR WELZIJN
tijd 13:30 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie ir. P.H. Zimmerman, Utrecht
titel Say what? Vocalisation as an indicator of welfare in the domestic laying hen
promotor(en): prof.dr. J.A.R.A.M. van Hooff (ethologie) (co)promotor(en): dr. P. Koene (ethologie)
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Dierenwelzijn speelt een belangrijke rol in discussies over de huisvesting van leghennen. In intensieve houderijsystemen zijn de dieren vaak niet in staat hun volledige gedragsrepertoire ten uitvoer te brengen. Het niet kunnen uitvoeren van gedrag leidt tot frustratie, met een negatieve invloed op het welzijn van de dieren. Patrick Zimmerman onderzocht in hoeverre een vocale uiting van frustratie bij leghennen, de gakel, een indicator is voor de welzijnstoestand van deze dieren. Uit zijn experimenten blijkt dat het blokkeren van eet-, drink-, stofbad- en - vooral - nestelgedrag bij hennen onder andere tot uiting komt in gakelen. Een speciale vocalisatie, die onder natuurlijke omstandigheden een onderdeel vormt van het baltsgedrag. Hoe groter de frustratie bij de leghen, hoe groter het aantal gakels. Ook de aanwezigheid van soortgenoten - de sociale context - verhoogt het aantal gakels (het 'publieks-effect') en kan ook aanzetten tot mee-gakelen. De gakel, als indicator van frustratie en welzijn, lijkt bruikbaar in de ontwikkeling van welzijnsvriendelijkere huisvestingssystemen.

Deel: ' Gekakel van gefrustreerde kip is indicator voor welzijn '
Lees ook