expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: GROOT DEEL GELD EUROPEES SOCIAAL FONDS .........

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
24 september 1999

GROOT DEEL GELD EUROPEES SOCIAAL FONDS BESTEMD VOOR BESTRIJDEN EN

VOORKOMEN LANGDURIGE WERKLOOSHEID

Nederland wil een groot deel van het bedrag van f 3,7 miljard dat voor de periode 2000 - 2006 uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar is, besteden aan het voorkomen en bestrijden van langdurige werkloosheid. Dit blijkt uit een voorstel aan de Europese Commissie voor de besteding van het ESF-geld. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het gaat om geld op grond van de zogeheten ESF-doelstelling 3 (ESF-3). De lidstaten van de EU moeten dit geld onder meer besteden aan het voorkomen en bestrijden van werkloosheid.
De nieuwe ESF-doelstelling 3 komt in de plaats van de huidige ESF-3 (bestrijding van werkloosheid) en ESF-4 (scholing van werknemers).

Van de f 530 miljoen die per jaar beschikbaar is zal f 440 miljoen worden besteed aan het bestrijden en voorkomen van de langdurige werkloosheid en het scholen van werknemers. Langdurige werkloosheid zal op termijn worden voorkomen door de zogeheten sluitende aanpak. Deze aanpak betekent dat iedere nieuwe werkloze binnen een jaar werk, werkervaring of een opleiding krijgt aangeboden. F 90 miljoen per jaar is beschikbaar voor projecten in het beroepsonderwijs op het gebied van een Leven Lang Leren.

Voor de nieuwe ESF-3-projecten geldt net als voor de huidige projecten het principe van de zogeheten co-financiering. Tegenover ESF-geld moeten collectieve middelen en in een aantal gevallen middelen van bedrijven worden ingezet.
Voor de uitvoering van ESF-3 kan worden gedacht aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

RVD, 24.09.1999

24 sep 99 16:54

Deel: ' Geld Europees Sociaal Fonds bestrijding werkloosheid '
Lees ook