Geld.nl: Spaarrentes verder gestegen


EINDHOVEN, 20110719 -- De spaarrente zit in de lift. De afgelopen maanden hebben veel spaaraanbieders besloten de rentevergoeding over hun spaarproducten te verhogen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de spaartarieven door de financiële vergelijkingswebsite Geld.nl. Waar de hoogste rente op een reguliere spaarrekening in januari 2011 nog 2,4 procent bedroeg, bedraagt de hoogste spaarrente inmiddels 2,75 procent. Dat betekent een absolute stijging van 0,35 procent.

De renteverhogingen zijn het gevolg van het feit dat banken het geld van de spaarder meer en meer naar zich toe willen trekken. Vorige maand is namelijk bekend geworden dat banken volgens de Basel III-richtlijnen extra kapitaal op hun balans moeten aanhouden. Ook de Euribor speelt een rol. Dit tarief, waartegen banken elkaar leningen in euro’s verstrekken, is de afgelopen maanden flink gestegen als gevolg van de opgelopen inflatie en de onlangs verhoogde ECB-rente.

Goed nieuws voor de spaarder, want het aantal spaarrekeningen met een rentevergoeding boven 2,5 procent is de afgelopen maanden flink gegroeid. De lijst van de zes meest rendabele opneembare spaar- en internetspaarrekeningen wordt momenteel aangevoerd door Bank of Scotland en LeasePlan Bank, die met 2,75 procent de hoogste spaarrente bieden op een reguliere spaarrekening. Zij worden op de voet gevolgd door Anadolubank, MoneYou, NIBC Direct en WestlandUtrecht Bank, die hun spaarders allen 2,7 procent rente bieden.

Deposito’s

 De rente van de meest gangbare deposito’s, die met een looptijd van 1 en 5 jaar, laat eveneens een opgaande lijn zien. De hoogste rente op een 1-jaars deposito bedroeg afgelopen januari 2,7 procent en is inmiddels gestegen naar 3 procent. De hoogste rente op een 5-jaars deposito steeg in die periode van 4 naar 4,1 procent. Deze relatief matige stijging is waarschijnlijk het gevolg van de gedaalde kapitaalmarktrente, die van invloed is op de rentes op langlopende deposito’s.

Gezien de situatie op de geldmarkt en de stijgende inflatie, kan de verwachting worden uitgesproken dat de spaarrentes zeker de komende weken nog verder zullen stijgen. “Het is voor spaarders daarom niet verstandig nu te kiezen voor een deposito met een vaste rente”, legt Paul Huibers van Geld.nl uit. “Beter kan men voorlopig kiezen voor een regulier spaarproduct waarvan de rente min of meer meebeweegt met de markt. Dit levert eveneens een mooi rendement op en voorkomt dat men het geld vastzet en niet in staat is te profiteren van toekomstige rentestijgingen.”


Deel: ' Geld.nl Spaarrentes verder gestegen '
Lees ook