Consumentenbond

Geld terug voor klanten Meubelplein

Consumenten die in 1996 mee hebben gedaan aan de geld terugactie van de gezamenlijke winkeliers van Meubelplein Leiderdorp, kunnen rekenen op hun geld. Even leek het erop dat het Meubelplein zijn belofte niet na kon komen. Maar deze consumenten kunnen er nu van uit gaan dat de helft van de prijs van hun oude meubels in mindering wordt gebracht op de rekening van de nieuwe meubels die ze dit jaar hebben gekocht.

De geld terug-actie van het Meubelplein hield in dat consumenten die binnen de actieperiode meubels kochten, de helft van het aankoopbedrag van die meubels terug zouden krijgen indien zij in 2001 bij een winkel van het Meubelplein weer een aankoop deden. Daartoe moesten zij bij de aankoop in 1996 een cheque invullen die de helft van het aankoopbedrag vertegenwoordigde. Allstate Acceptance Corporation zou voor de uitbetaling van de chequebedragen zorgdragen, nadat de nieuwe aankoop was gedaan.

Echter, tegen het eind van de actie in mei 2001 bleek dat consumenten niet binnen 30 dagen de chequewaarde ontvingen, zoals was afgesproken. Allstate Acceptance Corporation bleek te zijn overgenomen door Mineral Acceptance Corporation. Die gaven als reden voor de vertraging dat ze software problemen hadden. Telefonische vragen van consumenten zouden niet worden beantwoord.

Het Meubelplein stuurde vervolgens consumenten die aan de actie meededen een brief met het verzoek een volmacht en een machtiging voor verrekening te ondertekenen. Ondertekening daarvan zou echter wel eens financiële risico's met zich kunnen meebrengen, zoals proceskosten. Het voorstel leverde bij het Servicecentrum van de Consumentenbond dan ook heel wat vragen en reacties op.

Voor de Consumentenbond was dit reden om met het Meubelplein in overleg te gaan over een oplossing. Dit heeft geresulteerd in de volgende garanties:
- ondertekening van de volmacht heeft geen financiële consequenties voor de consument. De kosten die het Meubelplein maakt om Allstate tot betalen te dwingen, zullen niet op de consument worden verhaald;
- als de consument een geldige claim heeft, zal de rekening van de nieuwe meubels worden verminderd met het chequebedrag. Dit is definitief, dat wil zeggen dat de consument geen rekening meer hoeft te verwachten van het Meubelplein ook niet als deze de gelden niet meer bij Mineral Acceptance Corporation kan incasseren.
Naar aanleiding hiervan kunnen we actiedeelnemers alsnog adviseren de machtiging van het Meubelplein te ondertekenen.

Deel: ' Geld terug voor klanten Meubelplein '
Lees ook