Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 28-01-2000 Home

Persbericht
Nummer: 5

Geld voor internationale cultuurprojecten

Het NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), het Nederlands Architectuurinstituut, het Nederlands Dans Theater, de Dutch Jazz Connection en de Stichting Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 krijgen subsidie voor internationale projecten. Hiermee honoreren de staatssecretarissen Van der Ploeg (Cultuur) en Benschop (Buitenlandse Zaken) zes van negen aanvragen voor subsidie uit het zogeheten HGIS budget van 16 miljoen gulden per jaar. Een aantal keer per jaar worden subsidies uit dit budget toegekend. Het belangrijkste criterium hierbij is of de projecten voldoende internationaal politiek en cultureel belang hebben.

In totaal is er voor de zes projecten bijna 15 miljoen gulden toegekend, waarvan een deel wordt verspreid over meerdere jaren. Het gaat om de volgende projecten:
1. Bijna 5 miljoen, verspreid over vier jaar, gaat naar het NWO voor het project TANAP (Towards a New Age of Partnership, een internationaal cultureel en wetenschappelijk samenwerkingsprogramma). Doel van dit project is de kennis te vergroten over het uniek gemeenschappelijk erfgoed van Nederland en dertien landen in Azië en Afrika en hiertoe de onderlinge samenwerking te vergroten. Het gaat h ierbij bijvoorbeeld om de ontsluiting van de VOC-archieven. De HGIS bijdrage is bestemd voor werkzaamheden voor cultuurbehoud.
2. Het Nederlands Architectuurinstituut krijgt ruim een half miljoen voor de architectuur- manifestatie Japan 2000 in het kader van de viering 400 jaar betrekkingen Nederland - Japan en de Nederlandse bijdrage aan de architectuurbiënnale in Venetië. 3. Het Nederlands Dans Theater krijgt bijna 250 duizend gulden voor optredens tijdens het Sy dney Festival.
4. Het Nederlands Dans Theater krijgt 126 duizend gulden voor optredens tijdens het Praags Lente Festival. Praag is de Culturele Hoofdstad 2000.
5. Het Nederlands Impresariaat, beheerder van de Dutch Jazz Connection, krijgt 250 duizend gulden voor de internationale promotie van de Nederlandse jazz.
6. Ook Rotterdam deelt mee in de HGIS pot. In 1997 is in de Ministerraad al besloten de Stic hting Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 negen miljoen te geven omdat Rotterdam door de Cultuurraad van de Europese Unie is aangewezen als Culturele Hoofdstad 2001. Een eerste betaling is in 1999 gedaan.

Van der Ploeg en Benschop willen het internationaal cultuurbeleid een extra impuls geven. De uitgaven uit het HGIS budget staan dan ook in dit teken. Het HGIS cultuurprogramma is in 1997 gecreëerd voor culturele projecten die het buitenlandbeleid en het internationaal cultuurbeleid beter integreren. HGIS staat voor Homogene Groep Internationale Samenwerking. De gesubsidieerde projecten zijn geselecteerd op internationaal politiek en cultureel belang en samenhang met nationale en lokale activiteiten.

Deel: ' Geld voor internationale cultuurprojecten '
Lees ook