Gemeente Goudadatum: 12 maart 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Linda Dinkelman
telefoon: 0182-588221

geld voor onderwijskansenbeleid

Gouda heeft extra geld van het ministerie gekregen voor drietal scholen om in aanvulling op het Gemeentelijk Achterstanden beleid extra activiteiten uit te voeren.
Gouda heeft voor De Korte Akkerenschool, Nieuw Burgvliet en De Oosterweide plannen ingediend bij het ministerie. Het ministerie heeft deze plannen goedgekeurd. Het gaat om scholen die veel veranderkracht hebben en die een goed plan hebben ingediend voor zorg en aandacht voor de kinderen die het volgens de criteria van het ministerie nodig hebben.

scholen met veranderkracht

De Korte Akkeren school heeft de aanvraag vooral gericht op de verbetering van de toerusting van de school. De school kan daardoor beter inspelen op de ontwikkelingen die in de wijk gaande zijn. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten in het kader van de Brede School in de Korte Akkeren, de intensivering van ouderbetrokkenheid, een effectief netwerk van zorg voor kinderen in de wijk en betrokkenheid van scholen bij programmas op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. De school wil daarbij een veilige en rustige omgeving voor de kinderen bieden, waar deze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

brede school

Voor Nieuw Burgvliet ligt het accent van het onderwijskansenbeleid op het ondersteunen van het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen. Bij De Oosterweide is gekozen voor het aanbrengen en ontwikkelen van samenhang van verschillende activiteiten op school. Ook deze scholen zijn betrokken bij de voor- en vroegschoolse educatie, nieuw op te zetten activiteiten in het kader van de Brede School, een goed netwerk in de buurt om activiteiten voor kinderen in de buurt op elkaar af te stemmen, het Brugproject.

Dit jaar wordt een nadere analyse en een plan van aanpak gemaakt van de extra faciliteiten die de scholen willen gaan realiseren. Voor een periode van vier jaar wordt door het ministerie totaal e 81.400 per jaar extra voor het onderwijskansenplan toegekend.

Deel: ' Geld voor onderwijskansenbeleid in Gouda '
Lees ook