Gemeente Groningen

10
JUL
10.15

Persbericht

Geld voor orgels, molens en kanjers
09-07-2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie voor rijksmonumenten verdeeld. Het zijn reserveringen uit het meerjaren uitvoeringsprogramma BRRM, het Besluit Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten. Het verdeelde geld wordt pas in de jaren 2005-2007 door het rijk beschikbaar gesteld. Daarnaast stelde het college het ISV-monumenten vast, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing dat dit jaar voor monumenten ruim 700.000 euro bedraagt.

De gemeente Groningen telt 636 rijksmonumenten binnen haar grenzen, variërend van de statige Martinikerk tot meer eenvoudige woonhuizen. Uitgangspunt voor toekenning van BRRM-gelden is dat de monumenten of investeringen onrendabel zijn. Het college neemt zich voor om in het uitvoeringsprogramma ondermeer de restauratie van de 19de eeuwse orgels in de Nieuwe Kerk en in de kerk van Dorkwerd op te nemen. Daarnaast worden de vijf Groningse molens de Zuidwendiger, de Noordermolen, t Witte Lam, de Jonge Held en de Wilhelmina voorzien van sprinklerinstallaties. Tevens wordt de voorgevel van de synagoge in de Folkingestraat hersteld.

In het kader van diezelfde BRRM werden onlangs een aantal restauratieprojecten afgerond. Zo kan het koororgel met een 18de eeuwse kast in de Martinikerk weer gebruikt worden voor concerten. Dit orgel komt oorspronkelijk uit Frankrijk en is voor de oorlog aangekocht.. Tijdens de restauratie van het koor en nog vele jaren daarna stond het orgel te verkommeren in de opslag. Cor Edskes nam de restauratie voor zijn rekening. Poelestraat 19. Door jarenlange speculatie een onbewoonbaar geworden pand. Het werd gered door kopers die wel oog hadden voor de monumentale waarde van dit deels 15de, deels 17de eeuwse huis. Door de status van onbewoonbaar was de restauratie onrendabel. De restauratie is nu voltooid. Op de jaarlijkse Monumentendag in september wordt het pand voor publiek opengesteld. Ook het Academiegebouw is weer uit de steigers. Zandsteen en leibedekking werden waar nodig vernieuwd, verguldwerk werd hersteld. Tevens werden kleurcorrecties aan dit vroeg 20ste eeuwse gebouw uitgevoerd.

De verdeling van het budget ISV-monumenten 2002 laat traditiegetrouw een monumentenzorgmix zien. Zoals ieder jaar is er weer een bijdrage in het onderhoud van onrendabele monumenten zoals kerken en molens. Er is geld gereserveerd voor moeilijke gevallen: drie waardevolle middeleeuwse cascos zoals bijvoorbeeld Oosterstraat 26 en Gelkingestraat 16 kunnen daarmee in stand gehouden worden. Omdat bij verbouwwerkzaamheden regelmatig nog onbekende middeleeuwse huizen worden aangetroffen, is besloten om een budget te reserveren voor omvangrijk inventariserend onderzoek in de binnenstad om deze monumenten op te sporen.

Het grootste deel van het ISV-monumentenbudget wordt besteed aan de instandhouding van kanjers. Het Stadsparkpaviljoen, in 1926 ontworpen door Mulock Houwer, toont een aantal gebreken aan het casco. Reparatie hiervan komt voor financiële steun in aanmerking, evenals kleurherstel. Ook van stadsarchitect Mulock Houwer is het voormalig Electrisch Centraal Station, ooit de eerste elektriciteitscentrale van Groningen. Dit pand, nu bekend als de Machinefabriek en onderkomen van het NNT, vormt een stedenbouwkundige boekensteun op de hoek Bloemstraat-Bloemsingel. Herstel van hekwerken en kleur komen voor subsidiëring in aanmerking.

Deel: ' Geld voor orgels, molens en kanjers in Groningen '
Lees ook