Provincie Zuid-Holland

Persbericht

18-06-2002
Geld voor veertien projecten uit subsidieregeling Kleine kernen. In totaal ruim 500.000

Onlangs hebben GS de eerste tranche van toekenningen op basis van de subsidieregeling Kleine kernen van in totaal ruim 500.000,- gedaan. Er zijn in dit kader 14 aanvragen (gedeeltelijk) gehonoreerd. Daarbij is vooral gekeken naar maatregelen die de leefbaarheid bevorderen.

De doelstelling van deze subsidieregeling is de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen duurzaam in stand te houden door financiële bijdragen te geven om de terugloop van het voorzieningenniveau te voorkomen. Het kan daarbij gaan om randvoorwaarden te bieden om winkelvoorzieningen of medische, sociale en culturele voorzieningen (huisarts, apotheek, bibliotheek, bejaardenhulp, sportvoorzieningen, culturele centra) voor de kleine kernen te behouden. Ook initiatieven die leiden tot versterking van zorg, veiligheid, mobiliteit, recreatie en andere voorzieningen voor kleine kernen passen in dit kader.

De aanvragen in de eerste tranche beliepen een bedrag van bijna 1,2 mln; daarmee was de beschikbare ruimte (ruim 500.000) ruimschoots overtekend. Opvallend veel aanvragen en ook grote bedragen zijn gemoeid met de herinrichting van openbare ruimte. De overige aanvragen omvatten culturele projecten (renovatie/nieuwbouw van culturele centra, de verplaatsing en inrichting van een bibliotheek en van een historisch centrum), voor sportvoorzieningen (renovatie van sportvoorzieningen en reconstructie van buitenterreinen).

Tot 1 september a.s. kunnen aanvragen worden ingediend voor de tweede tranche van de subsidieregeling. Ook hiervoor is een bedrag van ruim 500.000,- beschikbaar voor het behoud of de versterking van de leefbaarheid in kleine kernen.

Deel: ' Geld voor veertien projecten uit subsidieregeling Kleine kernen '
Lees ook