Provincie Gelderland


Provincie geeft Syntus vergunning voor busvervoer en vraagt minister toestemming invoering trajectkaarten grootgebruikers

27 mei 1999

Nr. 99-203

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (GS) gaat de Minister van Verkeer en Waterstaat vragen OV-bedrijf Syntus toe te staan een traject kaart voor grootgebruik in te voeren.

De trajectkaart is verkrijgbaar voor werknemers, leerlingen en studenten. De abonnementsduur kan variëren van 2 maanden tot een jaar en de prijs ligt enkele procenten onder de gangbare tarieven (van het Nationaal Tarief Systeem).
Het verzoek voor de trajectkaarten is van Syntus. De provincie is verant woordelijk voor het streekbusvervoer in Gelderland en met ingang van de nieuwe dienstregeling ook voor het spoorvervoer op de lijnen Winterswijk- Zutphen en Doetinchem-Winterswijk. Syntus gaat in het grootste deel van de Achterhoek het bus- en treinvervoer verzorgen. GS heeft inmiddels hier voor formeel de vergunning verleend.

Een voorstel van Syntus tot herzonering van het vervoersgebied legt GS niet aan de Minister voor. GS acht het voorstel strijdig met de landelijke uitgangspunten voor de zones. Daarnaast leidt het voorstel tot prijsverho ging voor een aantal reizigers. GS vindt dat ongewenst, ook omdat van ver beteringen, zoals halfuursdiensten op het gehele traject en nieuw materieel nu nog geen sprake is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer J.P. de Jong, tel. (026) 359 96 78, e-mail: j.jong@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland geeft Syntus vergunning voor busvervoer '
Lees ook