Provincie Gelderland


Gelderland neemt voortouw in internationaal HST-netwerk

12 januari 1998

Nr. 99-012

De provincies Gelderland en Utrecht nemen het voortouw in een internationaal netwerk van regio's met halteplaatsen voor de Hogesnelheidstrein (HST). De helft van de kosten van het International Network of HST Urban Regions' komt voor rekening van de Europese Unie (totale kosten 650.000 Euro).
Aan het project doen regio's mee in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het project gaat van start met presentaties en de uitwisseling van ervaringen in de verschillende halteplaatsen. Woensdag 13 januari is Luik de eerste in de rij. Op 14 januari volgt een bezoek aan Arnhem.

Met het project willen de regio's en steden in de driehoek Amsterdam-Keulen-Brussel, met aantakkingen richting Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn, optimaal inspelen op de (komst van de) Hogesnelheidstrein. Voor Gelderland is daarbij de lijn Schiphol-Frankfurt (HSL-oost) van groot belang omdat station Arnhem halteplaats wordt.
Het project bestaat onder meer uit onderzoek en het maken van een gezamenlijk actieplan. De komende anderhalf jaar staan zes studies op het programma: Er komt onderzoek naar:
* het voor- en natransport bij Halteplaatsen;
* de opzet van een HST-informatiecentrum;
* de aansluiting van Hogesnelheidstrein op vliegvelden;
* de integratie met de stedelijke omgeving;
* de stationsvoorzieningen;

* de economische en culturele mogelijkheden die aansluiting op een hogesnelheidslijn bieden;

* het vervoer van (specifieke) vracht.

Gelderland is studiegebied in het deelonderzoek naar de economische en culturele potenties, en in dat naar de integratie van HST met de stedelijke omgeving. Beide onderzoeken sluiten goed aan op de activiteiten van Arnhem HST Halteplaats. Hierin werken provincie, gemeente Arnhem, KAN, Rijkswaterstaat en NS samen.

Deelnemers aan het project International Network of High Speed Urban Regions zijn de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.
Ook Limburg, gelegen tussen halteplaatsen Luik en Keulen, en het Ministerie van VROM doen mee. Net als het Gewest Brussel, de provincie West-Vlaanderen, de regio Wallonië, het land Noordrijn-Westfalen en Thames Gateway London. Daarnaast zijn spoorwegmaatschappijen en de regio Nord/Pas de Calais betrokken bij het project.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer C. Mekers, telefoon (026) 359 96 16, e-mail: c.mekers@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, telefoon (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland neemt voortouw in internationaal HST-netwerk '
Lees ook