Provincie Gelderland


Provincie Gelderland start inschrijving Gelderse Vormgevingsprijs

16 maart 1999

Nr. 99-122

ontwerpers en producenten kunnen zich bij provincie aanmelden

De Gelderse Vormgevingsprijs 1999
In november 1999 reikt de provincie Gelderland voor de vierde keer de Gelderse Vormgevingsprijs uit. De Gelderse Vormgevingsprijs is de enige prijs in Nederland die aan de combinatie van een ontwerper en een producent van een onderscheidend product wordt toegekend. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 25.000,-- en een trofee: het geldbedrag wordt gedeeld door ontwerper en producent. Nieuw in het zesjarig bestaan van de prijs is het vignet dat als symbool van de Gelderse Vormgevingsprijs zal gaan fungeren. Dit vignet kan worden beschouwd als kwaliteitskeurmerk voor de winnaar en de andere genomineerden.

De provincie Gelderland is op zoek naar winnaars Om in aanmerking te komen voor de Gelderse Vormgevingsprijs 1999 kunnen ontwerpers en producenten zich aanmelden bij de provincie Gelderland. Belangrijke voorwaarde voor deelname is dat één van beiden in Gelderland gevestigd is. Alle categorieën van vormgeving mogen worden ingezonden: grafisch, product, industrieel, mode, audiovisueel et cetera. De inzendtermijn sluit op 20 mei. Een jury van internationale allure zal de inzendingen beoordelen. De jury wordt gevormd door Jan Lucassen (voorzitter, oud-directeur van de Design Academy), Gijs Bakker (productvormgever, docent) en Frans de la Haye (industrieel ontwerper). In juli zullen zij maximaal tien producten nomineren waaruit in november een winnaar gekozen wordt.

Aanmoediging
In 1994 werd de Gelderse Vormgevingsprijs door Gedeputeerde Staten van Gelderland ingesteld. Hiermee creëerde de provincie binnen haar cultuur- en economisch beleid een concrete stimulans voor ontwerpers en producenten om samen te werken. Naast de beeldend-artistieke kwaliteit, de functionaliteit, de produceerbaarheid en de marktpotentie, wil de provincie ook duurzaam produceren ondersteunen. Dit sluit aan bij de ontwikkeling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden op het gebied van productvormgeving. Maatschappelijke en economische relevantie en duurzaamheid zijn belangrijke criteria geworden in de beoordeling van de ontworpen omgeving. Enerzijds is de prijs een aanmoediging voor vormgevers om aansluiting te zoeken bij het bedrijfsleven, anderzijds is het een stimulans voor ondernemers om hoogwaardige vormgeving bij de productontwikkeling te betrekken. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere en duurzame producten, tot duurzame productiewijzen en tot een verbeterde concurrentiepositie.

De feestelijke prijsuitreiking van de vierde editie van de Gelderse Vormgevingsprijs zal op 22 november 1999 plaatsvinden tijdens de Dag van het Ontwerp. Alle genomineerde producten zullen dan gepresenteerd worden. Daarnaast verschijnt er een rijk geïllustreerde catalogus.

Reglement en inschrijfformulier zijn op te vragen bij de provincie Gelderland, mw. Nuran Zencertas, telefoon (026) 359 91 92, e-mail: n.zencertas@prv.gelderland.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* Het deel van de website van de provincie Gelderland dat ervoor ingericht is.

* de provincie Gelderland, mw. Gabrielle de Nijs Bik (026) 359 93 16, e-mail: g.nijs@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw José van Gerven (026) 359 91 57, e-mail: j.gerven@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland start inschrijving Gelderse Vormgevingsprijs '
Lees ook