Provincie Gelderland


Provincie treedt op tegen Autosloperij Jansen Van Beek. Dwangsom Autosloperij Jansen Van Beek.

24 juni 1999

Nr. 99-260

De autowrakken die autosloperij Jansen van Beek nog steeds buiten het bedrijfsterrein aan de Krakkedel in Doornenburg heeft staan, moeten met onmiddellijke ingang verwijderd worden. Dat heeft de provincie aan de autosloper laten weten, nadat bij controles in april en mei dit jaar is gebleken dat er weer zo'n vijftien wrakken en twee vrachtauto's langs de openbare weg stonden. De milieuvergunning van het bedrijf staat stalling buiten het eigen terrein niet toe, omdat voor de bermen langs de weg geen bodembeschermende maatregelen getroffen zijn. Bovendien leiden deze wrakken in de berm tot een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeers-situatie. Daarover heeft de provincie regelmatig klachten ontvangen.

Al vanaf oktober 1996 heeft de provincie tijdens controles bij de autosloperij autowrakken in de bermen buiten het terrein aangetroffen. Ondanks herhaalde aanmaningen van de provincie heeft Jansen van Beek niets aan de illegale situatie gedaan. De autosloper heeft ook plannen om de bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar een bedrijfsterrein. De provincie is daar ook voorstander van, maar vindt gezien de lange voorgeschiedenis dit geen reden om nu niet meer op te treden tegen het bedrijf. Jansen van Beek moet per 24 juni de autowrakken die nu nog buiten de inrichting staan, hebben verwijderd op straffe van een dwangsom van 1.000,-- per keer dat het bedrijf in overtreding is, met een maximum van 10.000,--.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, de heer B. Kolle, tel. (026) 359 99 47, e-mail: b.kolle@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderland treedt op tegen autosloperij in Doornenburg '
Lees ook