Provincie Gelderland


Alfred Mozerprijs 1999 voor Raimund Pingel

6 januari 1998

Nr. 99-005

Raimund Pingel, Oberkreisdirektor van de Kreis Borken en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Ems, krijgt de Alfred Mozerprijs 1999. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben hier op voordracht van de jury toe besloten. De heer Pingel krijgt de prijs op grond van zijn staat van verdienste op het terrein van de grensoverschrijdende samenwerking. Het is de tiende keer dat de Alfred Mozerprijs wordt uitgereikt.

De prijswinnaar stond bij de laatste 4 prijsuitreikingen reeds als derde of tweede gekandideerd. Door omstandigheden buiten hem om - zoals vertrek of pensionering - werden steeds andere kandidaten gekozen. De jury droeg hem daarom nu unaniem als enige kandidaat voor.

De Commissaris van de Koningin in Gelderland J. Kamminga reikt de prijs op (waarschijnlijk) 12 maart a.s. om 16.00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem uit aan de heer Pingel. Bij die gelegenheid houdt mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris van de Koningin in Overijssel en destijds initiator van de prijs, een feestrede.

Prijs
De prijs bestaat uit een edelstalen sculptuur, van de hand van de Duitse kunstenaar professor Hans Joachim Albrecht uit Krefeld. Iedere twee jaar wordt de prijs toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor grensoverschrijdende samenwerking, met name in het gebied tussen Gelderland en Nordrhein-Westfalen.

Wijlen Alfred Mozer, wiens naam aan de prijs verbonden is, was een Europeaan die zich in de jaren zestig en zeventig op inspirerende wijze inzette voor grensoverschrijdende samenwerking. Hij was onder andere buitenlandsecretaris van de PvdA, kabinetschef van Europees landbouwcommissaris Mansholt en oprichter van de Euregio, het samenwerkingsverband van 92 Nederlandse en Duitse gemeenten dat grensoverschrijdende ontwikkelingen op tal van terreinen wil bevorderen.

Het is voor de tiende keer dat de Alfred Mozerprijs wordt toegekend. Vorige prijswinnaars waren:

* dr. H.L. Leloux uit Oosterbeek (1981)
* de heer H.W. Brandt uit Nordhorn (83)
* de heer Joh.G. Schreurs uit Enschede (85)
* de stad Kleef (87)

* drs. H.J. Krosenbrink uit Doetinchem (89)
* mr. H.H.H. Haverkamp uit Arnhem (91)
* de regionale dagbladen Tubantia uit Enschede en Westfälische Nachrichten uit Münster (93)

* de heer Schelberg uit Weerselo (95)
* Elisabeth Haase uit Emmerich (97)

Juryrapport
Prijswinnaar 1999 Raimund Pingel is sinds 1972 Oberkreisdirektor van Kreis Borken. Hij gaat in 1999 met pensioen. De jury zegt in het rapport dat Pingel zich al vroeg realiseerde dat het grensgebied alleen kansen heeft als die gemeenschappelijk worden aangepakt. Ook als voorzitter van het dagelijks bestuur van Euregio, lid van de stuurgroep voor de uitvoering van het grensoverschrijdend actieprogramma, voorzitter van de werkgroep Infrastructuur en lid van de Euregio-Mozercommissie zette hij zich hier sterk voor in. De jury wijst erop dat elke stad of gemeente in Kreis Borken een partnerschap met een Nederlandse gemeente heeft en noemt dat een "excellente score". Ten aanzien van Pingen wordt gesteld dat hij aan deze zijde van de grens een eminent Oberkreisdirektor wordt genoemd. "In al deze activiteiten verkleint hij de afstand tussen Nederlanders en Duitsers, omdat hij altijd een brug weet te slaan tusen de formalistische opstelling van Duitse autoriteiten en de praktische opstelling van Nederlandse zijde", aldus het juryrapport. Daarin staat ook: "De heer Pingel is een sterke stimulator van grensoverschrijdende samenwerking van de politie, de brandweer en de rampen- en ongevallenbestrijding". "Hij steekt zeer veel tijd in grensoverschrijdende samenwerking op elk gebied, zoals sport, cultuur, milieuafvalverwerking, ruimtelijke ordening e.d. Het gaat hierbij om honderden kleine en grote activiteiten". "Zijn hele instelling is op samenwerking gericht, op geven en nemen. Hij komt daarbij door zijn tolerante houding zeer prettig over. Hij is met hart en ziel bij grensoverschrijdende activiteiten betrokken; zijn "Leitmotiv" is ongetwijfeld: "Nie wieder" en "De grens moet door het slaan van bruggen overwonnen worden". Door zijn houding en inzet slaagt hij daarin wonderwel". Van Nederlandse zijde werd al eerder blijk gegeven van het respect dat er voor de heer Pingen is: In 1992 werd hij vanwege zijn grensoverschrijdende verdiensten Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de heer O. Luursema, secretaris van de jury, tel. (026) 359 96 07, e-mail: o.luursema@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, tel. (026) 359 90 17, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Gelderse Alfred Mozerprijs 1999 voor Raimund Pingel '
Lees ook